h

Premie werkende armen bij schuldhulp

17 december 2009

Premie werkende armen bij schuldhulp

Tot woede van de SP krijgen in de toekomst alleen mensen in de bijstand met schuldproblemen een extra premie als zij meewerken aan een activeringstraject. Wethouder Ossel weigerde woensdag de toezegging te doen om ook werkende armen in een schuldhulptraject zo'n premie te geven, zoals de SP graag wilde.

Maureen van der Pligt)

SP-raadslid Maureen van der Pligt vindt het onbegrijpelijk: "Voor mensen met schulden die zich van 's morgens vroeg tot 's avonds laat het hompeschompes werken en zich dus al wezenloos activeren, wenst het college en de rest van de raad dus niks te doen. Werkende armen worden gewoon benadeeld."

De SP deed woensdag meer voorstellen om mensen op het sociaal minimum te ondersteunen. Zo pleitte Van der Pligt voor de afschaffing van de leenbijstand en voor het optrekken van de norm om in aanmerking te komen voor armoederegelingen van de gemeente naar 120 procent van het wettelijk sociaal minimum. "Mensen met laagbetaald werk komen vaak niet in aanmerking voor deze regelingen en zijn in sommige gevallen daardoor slechter af dan mensen met een uitkering. Dat is niet eerlijk", aldus Van der Pligt.

U bent hier