h

SP komt met 'reddingsplan' voor IJburg

19 februari 2010

SP komt met 'reddingsplan' voor IJburg

Een jongerencentrum, een pont naar de stad, een openbare bibliotheek en een gemeenteloket voor het afhalen van paspoorten en het doen van geboorteaangiftes. Met deze voorzieningen en een pakket maatregelen wil de SP IJburg een nieuwe start laten maken en transformeren in de wijk zoals die bij het begin van de aanleg zo'n tien jaar geleden bedoeld was: gezellig, veilig en bereikbaar.

In de nota Een Nieuwe Koers voor IJburg stelt de SP vast dat IJburg acht jaar na de komst van de eerste bewoners helaas is uitgegroeid tot een wijk waarin bijna alle typisch grootstedelijke problemen aanwezig zijn. Er is een kloof tussen arm en rijk, er zijn zwarte en witte scholen, hangjongeren en criminelen maken de straten onveilig en de diverse bevolkingsgroepen leven volstrekt langs elkaar heen. Daarnaast kent IJburg een aantal specifieke problemen. Het aantal goede sociale en culturele voorzieningen blijft achter bij het groeiend aantal inwoners. Er zijn te weinig winkels, geen buurthuizen, jongerencentra en er is geen gemeentelijk loket. Daardoor heeft de wijk weinig sociale samenhang.

Om deze problemen op te lossen moeten volgens de SP de verschillende overheden die Amsterdam besturen eindelijk eens gaan samenwerken. Aan de notitie werkten dan ook SP'ers van alle niveaus samen: Esra Dede namens de SP-jongeren van ROOD, kandidaat-deekraadslid in Oost Geert Ritsema, SP-lijsttrekker in Amsterdam Laurens Ivens en Tweede Kamerlid Sadet Karabulut. Laurens Ivens: "Regering, stads- en stadsdeelbestuur zijn er niet in geslaagd van IJburg de bruisende, veilige en gezellige wijk te maken die acht jaar geleden werd beloofd. De publieke voorzieningen zijn beneden de maat en de wijk dreigt daardoor een slaapstad of erger, nu al een probleemwijk, te worden."

Een ander zwak punt waar de SP zich op richt is de bereikbaarheid van IJburg. De wijk heeft maar n aan- en afvoerweg voor autoverkeer, de IJburglaan, en met alleen tram 26 en bus 66 die er dankzij de SP kwam is er weinig openbaar vervoer. De SP wil de bereikbaarheid van IJburg verbeteren met meer openbaar vervoer, een ontsluitingsweg aan de oostkant van IJburg en een pont vanaf de kop van de Piet Heintunnel naar de binnenstad. Ivens: "IJburg moet echt onderdeel van Amsterdam worden, daarom moet het goed aan de stad verbonden worden. Daarnaast willen wij er samen met de bewoners en gebruikers voor zorgen dat IJburg een fijne, moderne wijk wordt."

U bent hier