h

"Keuzes niet ten koste van voorzieningen of vrijwilligerswerk"

7 juli 2010

"Keuzes niet ten koste van voorzieningen of vrijwilligerswerk"

In een periode waar veel op ons afkomt, er een crisis is en er in Zuid flink bezuinigd moet worden maakt de SP keuzes die niet ten koste gaan van het uitvoerend werk en voorzieningen voor hen die dat nodig hebben. Verder kiest de SP ervoor dat vrijwilligerswerk beloond wordt in plaats van gestraft, dat de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen en dat het milieu in het stadsdeel wordt verbeterd. Dit was de strekking van de inbreng van SP-fractievoorzitter Roya Moayyed bij de eerste algemene beschouwing in de nieuwe deelraad Zuid.

De SP heeft vier amendementen en twee moties ingediend. Ondanks de steun van GroenLinks en de twee lokale partijen, Vereniging Ons Zuid (VOZ) en Zuid en Pijp Belangen(ZPB), hebben de moties en amendementen geen meerderheid behaald.

De SP diende een voorstel in voor het behoud van het aantal sociale huurwoningen. Alleen splitsen en verkopen van sociale huurwoningen zal niet helpen om de wachtlijsten te verkorten. Nieuwbouw is een mogelijkheid om zowel de middeninkomens als de lagere inkomens meer kansen op de woningmarkt te geven.

Verder heeft de SP een voorstel gedaan om tot alternatieve financieringsmogelijkheden voor de autoloze zondag te komen. Hierbij is subsidie van het stadsdeel niet nodig en kan de autoloze zondag wel gewoon doorgaan. De SP wil geen terrasverwarming, wat schadelijk is voor het milieu en het kan tot meer horecaoverlast leiden. Ook het voorstel om voorwaarden te verbinden aan de bouw van een ondergrondse parkeergarages kreeg niet voldoende steun.

"De SP heeft voor deze perspectiefnota gestemd, maar op een aantal punten willen we een andere kant op. Dat zullen we dan ook inbrengen als de begroting wordt behandeld" aldus Moayyed.

U bent hier