h

Sloop gymzaal Holendrecht

2 september 2010

Sloop gymzaal Holendrecht

Sloop gymzaal Holendrecht

Het nieuwe college wil ervoor zorgen dat alle Amsterdamse kinderen de mogelijkheid krijgen ten minste 3 uur gymles per week te krijgen. Dit is een mooie ambitie.
De SP-fractie bereikte onlangs echter het bericht dat in Holendrecht een gymzaal gesloopt is en dat dit ten koste gaat van de mogelijkheden voor gymlessen op scholen. Het gebouw zou gesloopt zijn om overlast van hangjongeren te beteugelen en de veiligheid op en om het Holendrechtplein aan te pakken. Volgens het Stadsdeel zou het slopen van de zaal geen gevolgen hebben voor het aantal gymuren voor leerlingen van de Holendrechtschool. Inmiddels is bekend dat 8 lessen in 5,5 uur moeten worden gedaan, omgerekend betekent dat ten minste n klas consequent buiten de boot valt, zij moeten of buiten schooltijd gym volgen, of ze krijgen geen gym. Inmiddels is ook bekend dat de geplande nieuwbouw in verband met de recessie voor ten minste twee jaar is opgeschort.

1. Bent u bekend met de situatie rond de gymzaal in Holendrecht? Zo ja wat vindt u van deze situatie?
2. Bent u van plan stappen te ondernemen (bijvoorbeeld richting het stadsdeel) om er voor te zorgen dat de kinderen van de Holendrechtschool binnen reguliere tijden gymles kunnen krijgen? Zo ja wat gaat u doen? Zo nee, waarom niet?
3. Klopt het dat de betreffende gymzaal gesloopt is om hangjongeren te weren? Wat vindt u van deze aanpak? Was het niet mogelijk geweest om op een andere manier de veiligheid te verbeteren? Weet u waarom het stadsdeel heeft gekozen voor deze aanpak? Bent u hiervan op de hoogte gesteld?
4. Hoeveel uur krijgen Amsterdamse kinderen op dit moment gemiddeld gymles, en wat zijn de resultaten per wijk en/of per stadsdeel? Kunt u hiervan een overzicht verstrekken?
5. Hoeveel reistijd tussen school en gymzaal acht u acceptabel?
6. Wat heeft u tot nu toe ondernomen om de 3 uur gymles per kind te realiseren?
7. Als blijkt dat er onvoldoende ruimte is in Holendrecht om, binnen reguliere tijden en op acceptabele afstand van de school, alle kinderen 3 uur gymles te geven per week, gaat u er dan voor zorgen dat er een nieuwe gymzaal in de buurt komt? Kunt u uw antwoord toelichten?

Maureen van der Pligt

U bent hier