h

Alternatief begrotingsvoorstel SP

14 november 2010

Alternatief begrotingsvoorstel SP

De SP heeft een alternatief begrotingsvoorstel ingediend voor het stadsdeel Zuid. In het tegenvoorstel van de SP wordt niet bezuinigd op sociaal terrein. De coalitie van VVD, PvdA en D66 die in het stadsdeel op dit moment de dienst uitmaakt wil ca. 1 miljoen bezuinigen op sociale voorzieningen. Tal van zaken die de afgelopen tientallen jaren door voornamelijk vrijwilligers zijn opgezet en in leven worden gehouden komen onder druk te staan of dreigen te verdwijnen. Het gaat hierbij om wijkcentra, huurspreekuren, buurthuizen en juridisch advies e.d. Zelfs de uitvoering van de WMO (Wet maatschappelijke ondersteuning) komt hierdoor nog verder in gevaar.

Het SP-voorstel verdeelt de aan het stadsdeel Zuid opgelegde bezuinigingen over andere posten en stelt voor bepaalde nieuwe uitgaven op de begroting te schrappen. SP-fractievoorzitter Roya Moayyed: "Wij kiezen ervoor om het opbouwwerk te behouden in plaats van het ondernemersklimaat nog meer te versterken. Ook de kosten voor de raad, het dagelijks bestuur en de ambtelijke ondersteuning kunnen omlaag als het aan de SP ligt."

Recentelijk is duidelijk geworden dat de eerdere aanname van het gemeentebestuur van een korting van 77 miljoen op het gemeentefonds geen doorgang vindt. Dat heeft ook aanzienlijke gevolgen voor het stadsdeelfonds. Dat is in 2011 al een meevaller van circa 2 miljoen voor Stadsdeel Zuid.

De SP wil dat dit bedrag gebruikt wordt om de bezuinigingen op het sociale domein terug te draaien.

U bent hier