h

Segregatie in basisonderwijs moet aangepakt worden

18 december 2010

Segregatie in basisonderwijs moet aangepakt worden

De SP vindt dat de tweedeling in het Noordse basisonderwijs aangepakt moet worden. Uit onderzoek blijkt dat het onderwijs in Noord verdeeld is langs sociaaleconomische lijnen. SP-deelraadslid Erna Berends: "Kinderen van hoger- en lageropgeleide ouders ontmoeten elkaar niet omdat ze naar verschillende scholen gaan. Terwijl de school natuurlijk dé ideale plek is om kennis te maken met kinderen met een andere achtergrond."

Met één te zwarte basisschool lijkt de segregatie in Noord best mee te vallen. Berends: "Zwart en wit zijn niet de termen waarmee de tweedeling in Noord aangegeven kan worden. Hier gaat het veel meer om economische situatie en opleidingsniveau. Dan zie je dat volledig verdeelde basisscholen op een paar meter afstand van elkaar liggen."

Wethouder Van Berkum (PvdA) is het met de SP eens en wil zich graag inzetten om scholen meer te mengen. De wethouder wil kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en voorscholen onder n dak brengen zodat er niet al een onderscheid bestaat voordat kinderen naar de basisschool gaan. Berends: "Dat is een goede eerste stap. Maar volgens ons moeten er meer stappen gezet worden zoals het invoeren van dubbele wachtlijsten en afschaffen van de ouderbijdrage."

U bent hier