h

SP redt schoolzwemmen voor kinderen met een beperking

24 december 2010

SP redt schoolzwemmen voor kinderen met een beperking

Kinderen met een beperking krijgen het komende jaar weer gewoon zwemles. Het stadsbestuur wilde met ingang van 1 januari 2011 het schoolzwemmen voor deze kinderen niet langer betalen. Gelukkig was niet alleen de SP maar een ruime meerderheid van de raad tegen deze plannen. SP-raadslid Maureen van der Pligt: "Het is mooi dat de rekening van de crisis en de steeds maar stijgende kosten voor de NoordZuidlijn niet komt te liggen bij kinderen met een beperking die moeten leren zwemmen."

Maureen van der Pligt)

De plannen om 2 ton te gaan bezuinigen op het schoolzwemmen voor speciaal onderwijs kunnen op geen enkel begrip bij Van der Pligt rekenen. "Sportwethouder Van der Burg verkondigde onlangs nog dat het niet goed was dat mensen met een beperking een achterstand hebben wat betreft sportdeelname. Het is dan ook moeilijk te begrijpen dat het stadsbestuur deze groep wil laten verzuipen. Het is ondenkbaar dat we, in dit waterrijke land, juist deze groep kinderen niet leren zwemmen." Op het CDA na was de hele raad het met de SP eens.

U bent hier