h

OpSPraak: Sociale minima onder de maat

30 maart 2011

OpSPraak: Sociale minima onder de maat

Op vrijdag 25 maart stond politiek café opSPraak in het teken van de sociale minima. De inspirerende sprekers en een gedreven publiek maakten deze editie interessant voor alle aanwezigen. De situatie van de sociale minima werd vanuit diverse kanten belicht en er werden actieplannen gesmeed.

De inspiratie van deze avond kwam van de gastsprekers Piet van der Lende van de Bijstandsbond en SP-gemeenteraadslid Maureen van der Pligt. In heldere bewoordingen gave ze de situatie rond de sociale minima weer. Deze groep valt door de asociale afbraakplannen van dit kabinet buiten de boot. Een onacceptabele situatie voor de SP en de aanwezigen van politiek café opSPraak..

Door de vele vragen van de aanwezigen duurde het politieke gedeelte van avond langer dan gebruikelijk. Vragen over het verdwijnen van toeslagen, maatschappelijke uitsluiting, de mens achter de de uitkeringsgerechtigde en mogelijke verplichte tewerkstelling voerden de boventoon. Een duidelijk signaal dat het thema leeft een noopt tot actie. De SP heeft door deze avond ideeën opgedaan om de komende periode in de bres te springen voor de belangen van de sociale minima en fel actie te voeren tegen de asociale regeringsplannen.

Zoals gebruikelijk was er een gezellige borrel na het politiek gedeelte. Al met al weer een succesvolle avond voor politiek cafe opSPraak. Op naar de volgende editie!

U bent hier