h

Politiek café OpSPraak

Foto: SP

OpSPraak is het Politiek Café van de SP Amsterdam. Politici en interessante sprekers gaan het gesprek aan over onderwerpen die in de stad spelen. Kom langs en discussieer mee! Voor meer informatie kunt u contact opnemen via amsterdam@sp.nl.

11 juni 2014

OpSPraak: Een neoliberale stad?

Nog geen week na de ledenvergadering over de college-onderhandelingen kwamen SP'ers en geïnteresseerden bij elkaar voor het politiek café opSPraak. Onderwerp: de neoliberale stad. Zijdelings ging het uiteraard ook over de lopende onderhandelingen. 

Lees verder
25 april 2014

OpSPraak over Europa: superstaat of lappendeken?

Moeten we macht van Brussel weghalen of willen we juist meer samenwerken? Is het Europese belang óók ons belang? Over deze en andere vragen organiseerde politiek café OpSPraak op 25 april een debat tussen kandidaten voor het Europese Parlement van SP en GroenLinks.

Lees verder
24 november 2013

OpSPraak: Armoede groeit!

De SP wil armoede bestrijden door zich hard te maken voor betaalbare woningen en echt werk met een fatsoenlijk salaris. Ook komt de SP op voor de rechten van mensen met een uitkering. Tijdens het politiek caf op 22 november gingen Tjitske Siderius (SP-fractie Tweede Kamer) en Erna Berends (SP-lijsttrekker voor Amsterdam-Noord) in gesprek met de zaal over de toenemende armoede in Nederland.

Lees verder
30 september 2013

OpSPraak: Afbraak sociale huur, fluwelen aanpak koopsector

"Het gaat niet om de kwaliteit van de argumenten, maar puur om de macht," aldus SP-Tweede Kamerlid Paulus Jansen tijdens politiek caf opSPraak. Jansen besprak met een groot aantal verontwaardigde SP-leden de nieuwste regeringsplannen om de sociale huur verder onbetaalbaar te maken. "We hebben als SP een goed alternatief dat gesteund wordt door vakbonden, de woonbond, de koepel van woningbouwcorporaties en zelfs VNO/NCW, maar we krijgen bij de regering geen gehoor. Pas als er opstand dreigt in het land, gaat de regering luisteren."

Lees verder
22 juli 2013

OpSPraak: Socialisme anno 2013

Is socialisme een ouderwets begrip? Moet het anders geformuleerd worden? En wat is de strategie van het hedendaags socialisme? Henk van Gerven (SP Tweede Kamerlid), Tiers Bakker (filosoof en deelraadslid in Oost) en Ewout van den Berg (Internationale Socialisten) spraken over deze en andere zaken in de zomereditie van Politiek Caf opSPraak.

Lees verder
3 juni 2013

OpSPraak: Nieuwe verrassingen van Rutte II

Wat is 'Verantwoordingsdag' en hoe denkt de SP over het Sociaal Akkoord? Gaat dit bij nieuwe bezuinigingen van tafel en wat komt er nog meer uit de hoge hoed van Rutte II? Kersvers Tweede Kamerlid Eric Smaling en Rob Marijnissen (SP + FNV Bondgenoten) spraken onder andere hierover bij politiek café opSPraak.

Lees verder
4 april 2013

OpSPraak: Huurders voor het blok

Het woonakkoord van VVD, PvdA, D66, CU en SGP is slecht nieuws voor huurders. Bovenop de jaarlijkse huurverhoging komt een inkomensafhankelijke verhoging. Corporaties betalen enorme huurheffingen, en als gevolg daarvan worden onderhoud en nieuwbouw uitgesteld. Daarnaast is leegstand aan de orde van de dag. In politiek caf opSPraak gingen SP-raadslid Remine Alberts, Arco Leusink van de huurdersvereniging Amsterdam en Erik Maassen van de Nederlandse Woonbond in gesprek met de aanwezigen.

Lees verder
23 februari 2013

OpSPraak: Democratiseer de economie!

De huidige bestuursstructuur van grote bedrijven faalt en is één van de oorzaken van de economische crisis. Evenwichtiger inspraak van werknemers, aandeelhouders / kapitaalverschaffers en eventueel consumentenorganisaties leidt tot een betere bedrijfsorganisatie, eerlijker verdeling van macht en middelen én biedt meer garantie voor de continuïteit van een bedrijf. Tot zover de theorie, geschetst door SP Eerste Kamerlid Geert Reuten. Tijdens Politiek Café opSPraak werd deze theorie aangevuld met praktische opmerkingen van Hans Schenk, hoogleraar economie aan de Universiteit van Utrecht.

Lees verder
3 januari 2013

OpSPraak: Voor een sociaal Amsterdam!

Onlangs lanceerde de SP de campagne 'Voor een sociaal Amsterdam'. In deze campagne, met als speerpunten wonen en kinderarmoede, wil de SP aandacht voor onderwijs, een toekomst voor kinderen, zorg naar behoefte, werk en goede plus betaalbare huisvesting. "Het is eigenlijk heel triest dat we campagne moeten voeren voor een sociaal Amsterdam," aldus SP-fractievoorzitter Laurens Ivens. Erik Bobeldijk, deelraadslid in Nieuw-West: "Er dreigt een tweedeling: binnen en buiten de ring, rijk en arm, autochtoon en allochtoon". Deelraadslid in Oost Tiers Bakker: "In de sociale huursector heerst structurele verwaarlozing". De sprekers zetten hiermee de toon voor deze editie van politiek café opSPraak.

Lees verder
1 december 2012

OpSPraak: Nee tegen afbraak van onze zorg

Een breed offensief is nodig om de zorgplannen van dit kabinet de bestrijden. Dat was de conclusie vrijdag tijdens politiek café opSPraak, waar SP-Tweede Kamerlid Renske Leijten de plannen om te bezuinigen op onder andere dagbesteding, thuiszorg en huishoudelijke hulp besprak. "De zorg wordt bij de wortel afgebroken", aldus Leijten.

Lees verder

Pagina's

U bent hier