h

Amsterdam moet verzet organiseren tegen werken onder minimumloon

13 juni 2011

Amsterdam moet verzet organiseren tegen werken onder minimumloon

Amsterdam is dankzij wethouder Van Es (GroenLinks) medeverantwoordelijk voor het ten grave dragen van het wettelijk minimumloon door vanaf het begin mee te doen aan de invoering van loondispensatie. Dat concludeert SP-raadslid Maureen van der Pligt nadat deze week een proef hiervoor gevalueerd werd. "Door niet te protesteren tegen loondispensatie heeft de wethouder deze asociale maatregel legitimiteit verschaft, waardoor die nu landelijk wordt ingevoerd. Dat is niet iets om trots op te zijn als bestuurder, en zeker niet als je jezelf nog links noemt."

Maureen van der Pligt)

De SP protesteert al ruim een jaar tegen de invoering van loondispensatie, waardoor het mogelijk wordt mensen regulier werk te laten doen tegen minder dan het minimumloon. Aanvankelijk ging het om een proef waar Amsterdam vrijwillig aan meedeed. Toen Van der Pligt de wethouder vorig jaar opriep Amsterdam terug te trekken uit de proef, zei Van Es dat zij het project alleen zou kunnen bijsturen als Amsterdam zou meedoen. Op waarschuwingen van de SP dat de proef weleens snel staand beleid zou kunnen worden en dat verzet direct georganiseerd moest worden, werd nauwelijks gereageerd. Van der Pligt: "Helaas wordt loondispensatie nu dus straks door het kabinet standaard ingevoerd. En in reactie op mijn vraag of de wethouder de regeling nog heeft kunnen 'verbeteren' van binnenuit, zei zij dat het daar nu niet meer om ging. Het hoofddoel van Amsterdam is nu om er ervaring mee op te doen. Deze wethouder draait niet alleen, ze steunt zo ook zeer asociaal kabinetsbeleid."

Gelukkig was er niet alleen slecht nieuws op het gebied van armoedebeleid. Wethouder Ossel beloofde dat het college met een plan komt om te zorgen dat meer rechthebbenden gebruik gaan maken van de stadspas. Minima zonder uitkering en mensen die in een schuldhulptraject zitten moeten er bijvoorbeeld voortaan standaard op gewezen worden, zoals de SP al eens heeft voorgesteld. Een echt plan van aanpak voor armoede laat echter nog wel tot 2012 op zich wachten. Van der Pligt: "De wachtlijsten bij de schuldhulp lopen weer op, de rijen bij de voedselbanken worden nog steeds niet kleiner, allerlei lasten zullen de komende jaren enorm stijgen, maar de armoedeaanpak kent tot nu toe weinig urgentie bij dit college."

U bent hier