h

Rechtse coalitie drukt onverantwoord parkeerbeleid door

2 juni 2011

Rechtse coalitie drukt onverantwoord parkeerbeleid door

De SP betreurt het dat de coalitie van VVD, D66 en PvdA instemt met de parkeernota, waardoor er in grote delen van Buitenveldert betaald parkeren wordt ingevoerd. De SP vindt betaald parkeren in Buitenveldert-Zuid oneerlijk en onzinnig. SP-raadslid Marcel Koldewijn: "Als uit onderzoek blijkt dat 95% van de bewoners tegen zo een maatregel is, moet een volksvertegenwoordiger luisteren. Er zou bijvoorbeeld naar een tussenoplossing gekeken kunnen worden, zoals belanghebbendenparkeren. Daarmee worden kleine gebieden, die nu overlast ervaren, ontlast zonder dat heel Buitenveldert de dupe wordt en bedrijven worden verjaagd."

De SP vindt het voorstel om op het bedrijventerrein in de Schinkelbuurt meer vergunningen per huishouden uit te geven niet slim. Koldewijn: "Juist in dergelijke gebieden moet de parkeerdruk laag gehouden worden waardoor alle bewoners uit Zuid de mogelijkheid worden geboden om daar te parkeren." De ongelijke parkeertarieven zijn de SP ook een doorn in het oog. Koldewijn: "Het komt erop neer dat mensen in de Pijp, met een verdubbeling van het parkeertarief, moeten sparen voor een parkeergarage in de Boerenwetering die waarschijnlijk nooit gebouwd gaat worden.Terwijl de parkeertarieven in de Rivierenbuurt aanzienlijk lager zijn." De SP heeft tevergeefs gepleit voor gelijke tarieven binnen het stadsdeel.

Het SP-voorstel om voor scooters parkeerplaatsen te maken waar ze voor een redelijk tarief kunnen parkeren heeft ook niet voldoende steun gekregen. Koldewijn: "In deze parkeernota wordt helemaal niet gesproken over een van de grootste problemen in Zuid. Veel mensen ondervinden overlast van de vele scooters op de stoep. Door ons voorstel zou de stoep weer vrij zijn voor voetgangers. Jammer dat de coalitie de echte problemen niet wil aanpakken."

U bent hier