h

Buurtbewoners verenigd tegen bezuinigingen in Zuid

22 augustus 2011

Buurtbewoners verenigd tegen bezuinigingen in Zuid

Uit bezorgdheid over de aankomende bezuinigingen is er in stadsdeel Zuid een comit opgericht. Met het 'Comit Zuid tegen Bezuinigingen' proberen bewoners op buurtniveau problemen ontstaan door de bezuinigingen het hoofd te bieden. Door samen te werken, elkaar te kennen, kunnen de klappen worden opgevangen.

De bezuinigingen, zoals het verdwijnen van buurthuizen, het verslechteren van openbaar vervoer het snoeien in het opbouwwerk, kan voor eenzaamheid zorgen. Het comit wil deze problemen proberen op te vangen. Een sociaal netwerk in de buurt zorgt voor contacten en mogelijk ondersteuning.

Het 'Comit Zuid tegen Bezuinigingen' is een comit van verontruste bewoners uit Amsterdam Zuid. Daarnaast werken vertegenwoordigers van diverse lokale verenigingen mee.

De SP sympathiseert met dit initiatief en ondersteunt daar waar mogelijk. Het comit organiseert maandelijks een bijeenkomst in het Sarphatipark onder de titel "Park der beschaving". Dat is altijd op een zaterdag om 16.00 uur. Er zijn sprekers, wat te drinken en te eten en er is muziek. Als u zich wilt aansluiten bij het comit neem dan contact op met Germen Gerritsma, 020-6429736.

U bent hier