h

Stop subsidiëring van topsalarissen in Amsterdam

11 augustus 2011

Stop subsidiëring van topsalarissen in Amsterdam

De SP wil dat door de gemeente gesubsidieerde bedrijven waarvan de managers meer verdienen dan de premier gekort worden op hun subsidie. De partij stelt voor om de stedelijke subsidieverordening aan te passen. SP-fractievoorzitter Laurens Ivens: "Als het aan ons ligt, gaan bedrijven waarvan de top meer verdient dan de premier dat bedrag in subsidie terugbetalen aan de stad."

De SP vindt dat gemeenschapsgeld, afkomstig van de belastingbetaler, niet bedoeld is om werknemers en bestuurders te subsidiren als die meer verdienen dan de minister-president (187.000 euro). De partij wil dat het Amsterdamse stadsbestuur net als de gemeenten Den Haag en Eindhoven en de provincie Noord-Holland instellingen gaat korten op hun subsidie als werknemers of bestuurders van die instellingen zich buitensporige salarissen toe-eigenen.

Uit onderzoek van de SP blijkt dat bijvoorbeeld bestuurders van de universiteiten UvA en VU en de twee directeuren van Holland Casino meer verdienen dan de premiersnorm. Deze instellingen krijgen tonnen subsidies van de gemeente. Het is wat de SP betreft niet aanvaardbaar dat de gewone Amsterdammers door het gemeentebestuur geconfronteerd worden met grote bezuinigingen op onder andere sociale zekerheid, werkgelegenheid, welzijn, openbaar vervoer en cultuur terwijl het college de veelverdieners bij gesubsidieerde instellingen niet aanpakt. Daarom wil de SP de subsidieverordening zo aanpassen dat gesubsidieerde bedrijven aan de gemeente bekend maken wat de bestuurders verdienen. Doen zij dat niet, dan krijgen zij een korting van 5 procent. Geven zij de informatie wel en verdienen de bestuurders meer dan 187.000 euro, zoals het geval is bij Holland Casino en de universiteiten, dan moeten zij het bedrag boven de premiersnorm terugbetalen.

U bent hier