h

Mondelinge vragen

26 oktober 2011

Mondelinge vragen

Mondelinge vragen mogelijke sluiting buurthuizen

De SP heeft in weekblad De Echo gelezen, dat de mogelijkheid bestaat dat buurthuis het Anker moet sluiten als gevolg van de nieuwe opzet van het Huis van de Wijk.

De SP heeft naar aanleiding van dit bericht de volgende mondelinge vragen:
1. Is de portefeuillehouder van mening dat buurthuizen mogelijk gaan sluiten door de nieuwe opzet van het Huis van de Wijk?
2. Zo ja, zijn daarvan concrete locaties bekend?
3. Blijft Eigenwijks in de Jan Tooropstraat 6a bij het beindigen van de subsidies voor Slotervaart?
4. Zo nee, komt hier een andere gebruikers? Zo ja, wie zijn dat?
5. Zijn (een deel van) deze locaties geheel of gedeeltelijk in eigendom van het stadsdeel of heeft het stadsdeel langlopende huurcontracten?
6. Zo ja, welke locaties zijn dit?
7. Zijn er risico's op kosten voor het stadsdeel door:
a) Leegstand van locaties?
b) Boete voor vroegtijdige opzegging huur?
c) Ondersteuning van ingebruikname door een andere partij of verhuizing van de zittende partij?
d) Andere hieraan gerelateerde kosten?
8. Zijn hierbij kosten te verwachten voor het stadsdeel die nu niet in de begroting zitten?
9. Om welke bedragen gaat het?

Erik Bobeldijk
SP Amsterdam Nieuw-West

U bent hier