h

Motie

26 oktober 2011

Motie

Motie bibliotheken in Nieuw-West

Naar drie grote OBA-filialen in Nieuw-West

De deelraad van Amsterdam Nieuw-West bijeen op woensdag 26 oktober 2011,

constaterende dat:
- het dagelijks bestuur in zijn strategische notitie heroverwegingen een structurele bezuiniging van 800 duizend heeft opgenomen;
- het onmogelijk blijkt om de huidige vijf filialen open te houden bij een korting van die omvang;

overwegende dat:
- de vijf OBA-filialen in Nieuw-West een belangrijke sociaal-maatschappelijke functie vervullen;
- de OBA in ons stadsdeel jongeren, ouderen en laagopgeleiden weet te bereiken;
- de OBA vreest dat een deel van de huidige bezoekers zullen afhaken bij sluiting van een of meerdere filialen;
- de OBA vermoedt dat zij met het behoud van het filiaal in Osdorp en twee grote vernieuwde filialen in Slotermeer en Slotervaart in plaats van de huidige vestigingen in Slotervaart, Overtoomse Veld, Slotermeer en Geuzenveld, het bezoekersverlies kan beperken en wellicht ook nieuwe mensen kan bereiken;
- de OBA heeft aangegeven het scenario van drie sterke, vernieuwde en vernieuwende filialen kan realiseren met een gefaseerde korting van maximaal 400 duizend op haar budget;
- het stadsdeel rond de 15 procent bezuinigt op zijn totale begroting, terwijl het de OBA in Nieuw-West een korting van 30 procent oplegt;

van mening zijnde dat:
- de OBA enorm belangrijk is om Nieuw-West op Normaal Amsterdams Peil te brengen;
- het daarom cruciaal is dat de OBA een sterke positie behoudt in Nieuw-West;
- de OBA zich moet richten op de exploitatie van drie sterke, vernieuwde en vernieuwende bibliotheekfilialen in Slotervaart, Osdorp en Slotermeer;
- een korting van 30 procent onevenredig zwaar is in de vergelijking tot de 15 procent die Nieuw-West in haar eigen begroting snijdt;

draagt het dagelijks bestuur op:
- in samenwerking met de OBA het scenario van 3 sterke, vernieuwde en vernieuwende filialen uit te werken en daarvoor 400 duizend uit het budget voor nieuw beleid te halen;

en gaat over tot de orde van de dag.

Rien Fraanje, CDA
Erik Bobeldijk, SP
Gerard Molewijk, BNW81

U bent hier