h

Motie

26 oktober 2011

Motie

Motie start gewijzigde sociale dienstverlener

De stadsdeelraad Nieuw-West in vergadering bijeen d.d. 26 oktober 2011,

kennis genomen hebbende van:
- de voorgenomen beschikking voor het toekennen van de subsidies voor de sociale dienstverlening;
- de toelichting die de portefeuillehouder op woensdag 28 september heeft gegeven tijdens het interpellatiedebat;
- het vervolg van het interpellatiedebat op woensdag 12 oktober,

constaterende dat:
- de voorgenomen beschikking van de subsidies betekent dat de schuldhulpverlening moet worden overgedragen tussen partijen,
- het ingaan van de herijking van de subsidies is gepland op 1 januari 2012;
- de overdracht pas in december kan starten nadat de beschikking definitief is;

van mening zijnde dat:
- de termijn waarbinnen alle aan de heroverweging gerelateerde wijzigingen moeten ingaan, uiterst kort is, namelijk voor 1 januari 2012;
- bij een dergelijke ingrijpende wijziging, onzorgvuldigheid kan resulteren in veel onrust en zelfs schade voor de mensen die gebruik maken van schuldhulpverlening,
- het niet zo mag zijn dat de clinten van de schuldhulpverlening in de problemen komen als gevolg van een besluit van de raad.

draagt het Dagelijks Bestuur op:
- het eerste halfjaar van 2012 te gebruiken om de betreffende organisaties te ondersteunen bij een zorgvuldige overdracht van de clinten van schuldhulpverlening en de continuteit van de schuldhulpverlening te waarborgen.

en gaat over tot de orde van de dag.

Erik Bobeldijk, SP
Avni Turgut, GroenLinks

U bent hier