h

Woonvisie D66 is tunnelvisie

4 oktober 2011

Woonvisie D66 is tunnelvisie

De SP vindt dat D66 in Zuid een tunnelvisie heeft als het om wonen gaat. D66 is een discussie hierover gestart op haar website. De partij wil in haar woonvisie het zogenaamde 'middensegment', woningen voor midden- en hogere inkomens, vergroten. SP'er Rob Marijnissen: "D66 miskent dat er al vele jaren gebouwd wordt voor de middengroepen: zeventig procent van de nieuwbouw is hierop gericht. Is 100 procent pas genoeg?"

In de plannen staat het bouwen van appartementen en betaalbare huurwoningen voor het middensegment centraal. Volgens Marijnissen betekent dat dat veel huurwoningen onbereikbaar worden voor een grote groep mensen. "Veel huurwoningen worden geliberaliseerd en vervolgens onbetaalbaar. Daar komen de plannen van minister Donner om de huren met 120 euro te verhogen nog eens bovenop. Ook mensen met dunnere portemonnees moeten in Zuid kunnen wonen."

U bent hier