h

Gun ook arme ondernemers kwijtschelding

24 november 2011

Gun ook arme ondernemers kwijtschelding

"De gemeente moet niet treuzelen met het uitvoeren van de kwijtscheldingsregeling voor kleine ondernemers", zegt Laurens Ivens, fractievoorzitter van de SP. Sinds april hebben gemeenten de mogelijkheid om de belastingen die arme ondernemers moeten betalen kwijt te schelden. Ivens: "Het stadsbestuur is er sindsdien al mee aan de slag om dit uit te gaan voeren, maar in de begroting voor 2012 blijkt hier nog geen geld voor gereserveerd te zijn. Wij hebben een voorstel ingediend om dit geld er wel voor vrij te maken."

Laurens Ivens)

In de Tweede Kamer is een voorstel om de mogelijkheden tot kwijtschelding van gemeentelijke belastingen te verruimen aangenomen, nadat eerder een initiatiefvoorstel van de Amsterdamse SP vastliep wettelijke bezwaren. De SP wil de ondernemers die hier gebruik van mogen maken niet langer laten wachten. Ivens: "De ondernemers hebben het nu zwaar, daarom is een beetje steun van de gemeente juist nu erg welkom."

U bent hier