h

Laat de rijken de crisis betalen

9 november 2011

Laat de rijken de crisis betalen

De SP heeft forse kritiek op de Amsterdamse begroting. SP-fractievoorzitter Laurens Ivens: "Het stadsbestuur zegt te willen voorkomen dat bij de armste mensen de hardste klappen vallen, maar toch wordt er fors gesneden in de zorg en de armoedevoorzieningen. Ondertussen is er voor het stadsbestuur zelf en voor al haar speeltjes wel voldoende geld. Het stadsbestuur maakt de verkeerde keuzes: laat liever de rijken de crisis betalen!"

Laurens Ivens)

Naast de sociale kaalslag vreest de SP ook voor de toekomst door de zogenaamde 'hervormingsagenda' van het stadsbestuur. Ivens: "De stad wil zich terugtrekken uit steeds meer publieke taken. Met de oude politiek van de terugtredende overheid komen we zeker niet sociaal de crisis door. De Amsterdammers verdienen meer dan dit conservatisme en afbraakbeleid."

Ivens: "Het stadsbestuur heeft volop nog geld voor topbeloningen, speeltjes als een Olympische droom en dure economische adviseurs en voor zichzelf. Daarnaast is er nog een grabbelton met erg veel geld, maar kennelijk mag dat niet ingezet worden voor degenen die het hard nodig hebben." De SP heeft tegen deze neo-liberale begroting gestemd.

U bent hier