h

Motie gesubsidieerde banen

4 november 2011

Motie gesubsidieerde banen

Een SP-motie voor compensatie voor het wegvallen van gesubsidieerde banen.

De raad van het Stadsdeel Centrum,

constaterende,
dat per 1 januari 2012 er naast de al afgesproken 10 % nog 30 % extra gekort wordt op gesubsidieerde banen;
dat hierdoor veel mensen hun baan verliezen, zonder uitzicht te hebben op ander werk;
dat diverse instellingen (zie lijst hieronder), die nu gebruik maken van gesubsidieerde arbeid het heel zwaar gaan krijgen en misschien wel zullen moeten stoppen met hun activiteiten;
dat instellingen die de gesubsidieerde banen om kunnen zetten in een reguliere baan aanspraak kunnen maken op een bestemmingsreserve van de centrale stad;
dat vooral de kleine instellingen zoals het Marionettentheater, het Pianolamuseum, Mug, het verzetsmuseum, het Bijbels museum, klassenhulpen, speeltuinen, grafisch atelier, ASW e.d. niet draagkrachtig genoeg zijn om de mensen die met subsidie bij hen werken in vaste dienst te nemen en daarom geen aanspraak kunnen maken op de gelden van de centrale stad;
dat instellingen die voor stadsdeel centrum belangrijk zijn hun activiteiten moeten kunnen voortzetten en dat het in het belang van het stadsdeel is om mee te helpen met het vinden van een oplossing;
dat instellingen hebben aangegeven tijd nodig te hebben om samen met andere instellingen of de
overheid tot oplossingen te komen en dat de tijd tot 1 januari 2012 te kort is hiervoor;
dat de centrale stad instellingen een jaar de tijd geeft om de gesubsidieerde baan om te zetten in een reguliere;
dat de bestuursrapportage een positief saldo laat zien van 1,6 miljoen euro en dat een deel van het
geld besteed kan worden aan een tijdelijke compensatie;
dat als voorwaarde gesteld kan worden dat instellingen na bijvoorbeeld een jaar voor het voortbestaan van de instelling (bij voorkeur met een reguliere baan) de compensatie van het stadsdeel niet meer nodig hebben,

besluit:
het dagelijks bestuur te verzoeken:
- zo snel mogelijk te inventariseren welke instellingen in de problemen komen door de extra korting van 30 % op gesubsidieerde banen en die geen aanspraak kunnen maken op de gereserveerde gelden van de centrale stad;
- instellingen die niet in aanmerking komen voor de gelden van de centrale stad een tijdelijke financiëe compensatie van het stadsdeel te bieden op voorwaarde dat de instellingen uiterlijk binnen de overbruggingsperiode een levensvatbaar plan presenteren;
- hiervoor 50.000 euro of zoveel als nodig blijkt te reserveren zijnde een deel van het positief saldo (1,6 miljoen) genoemd in de bestuurrapportage;
- samen met de centrale stad en eventuele andere overheden of instellingen in het voorjaar van 2012 met een voorstel te komen hoe de problemen betreffende gesubsidieerde arbeid definitief kunnen worden opgelost.

N. Duijndam, Micha Mos, V. Bergkamp.

De centrale stad heeft een lijst met instellingen met gesubsidieerde banen. Deze lijst wordt om
privacyredenen niet openbaar gemaakt.
Een korte inventarisatieronde levert voor het centrum al vele gesubsidieerde banen op. De instellingen hebben zelf deze informatie aan ons gegeven.
Niet bekend is welke van deze instellingen de gesubsidieerde banen om kunnen zetten in reguliere
banen.
- CentraM: heeft 2 ID'ers in Centrum
- WijkSteunpuntWonen: 1 via Pantar
- De stichting Oosterkerk: 1
- MUG: 8
- IJsterk: 10
- IJsterk Speeltuinen: 1
- Marionettentheater: 2
- Pianolamuseum: 2
- Grafisch atelier: 1
- Allard Piersonmuseum:
- Doe Zelf School: 1
- A seed Europe:
- Basisonderwijs Stichting Onderwijs aan de Amstel: 10 in centrum
- Sportverenigingen:
- Stichting Werkprojecten Amsterdam: 20 + 23 via Pantar;
- Klassenhulpen
- Reiniging stadsdeel centrum:17
- Hortus: 7
- Paradiso: 3
- Balie:
- OBA: 11
- Bijbels Museum:
- Regenboog:
- Bernardus:
- Verzetsmuseum Amsterdam
- Bijbels Museum Amsterdam
- SALTO Omroep Amsterdam
- Montevideo
- N.I.J. Synagoge Nieuwe Kerkstraat: 1

SP okt. 2011

U bent hier