h

OpSPraak: minima moeten weerbaarder worden

27 november 2011

OpSPraak: minima moeten weerbaarder worden

Bezuinigingen treffen de kwetsbaarste mensen in de samenleving. Banen in de sociale werkvoorziening worden afgeschaft waarbij de al geringe bestaansmiddelen verder worden afgebroken. De regering pakt mensen die zich niet kunnen verweren, niet de veroorzakers van de crisis. Voldoende reden voor politiek caf opSPraak zich te buigen over de vraag hoe de weerbaarheid van minima te vergroten. Levendige discussies en oproepen tot gezamenlijke acties zetten de toon.

publiek bij opSPraak)

Vrijdag 25 november was alweer een druk bezette editie van opSPraak, waar deze keer het thema weerbare minima centraal stond. SP-Eerste Kamerlid Tuur Elzinga zette de toon met een hilarische column over de overeenkomsten tussen religie en de huidige verheerlijking van de markt. Vervolgens vatten gastsprekers Sadet Karabulut (SP-Tweede Kamerlid) en advocaat Jelle Klaas (Internationale Socialisten) de belangrijkste bezuinigingen en de gevolgen voor de minima kort samen.

Karabulut: "Alle maatregelen treffen de minima het hardst, van de verlaging van de huur- en zorgtoeslag, de verlaging van de bijstand, het nog moeilijker maken van gebruik van de bijzondere bijstand, de huishoudtoets, het afschaffen van de pgb's, noem het maar op. Wie er net door geraakt worden, zijn de mensen die de crisis veroorzaakt hebben."

Jelle Klaas benadrukte dat veel van de maatregelen indruisen tegen de Europese wetgeving, maar dat tegelijkertijd door verhoging van de griffiekosten de rechtsstaat ontoegankelijk wordt gemaakt voor de mensen met weinig geld. Daarnaast worden de regels zo ingewikkeld gemaakt dat mensen ze niet meer begrijpen. Daarom moeten juist de minima weerbaarder worden om goed tegenwicht te bieden aan de problemen. Deze stelling werd breed ondersteund in de zaal. Vele suggesties werden gedaan, zoals het opzetten van een goede steun- en hulpverlening voor individuele mensen. Verder zouden de vele kleine buurtcomits hun informatie kunnen delen en nauwer gaan samenwerken. Dan kunnen de mensen weer meer vertrouwen in de samenleving krijgen. Ook pleitte een deelnemer aan de discussie voor het toepassen van het instrument van 'burgerlijke ongehoorzaamheid': wegens gewetensbezwaar openlijk als groep weigeren mee te werken aan de maatregelen van dit kabinet. Verder werd er gepleit voor versterking van de oppositie in de Tweede en Eerste Kamer. De nieuwe succesvolle aanpak van de vakbonden, zoals toegepast bij de schoonmaakacties zou volgens de deelnemers ook breder ingezet kunnen worden.

Sadet Karabulut aan het woord)
Jelle Klaas (links) en Sadet Karabulut (midden)

Karabulut concludeerde: "Er zijn steeds meer groepen in de samenleving die in verzet komen tegen deze regering. We moeten ons verenigen, alleen zo kunnen we de plannen tegenhouden. Samenwerking is het sleutelwoord. Dit blijkt uit de vergroting van de samenwerking tussen ons, de FNV- bonden, de Bijstandsbond en de PvdA in 'Armoede werkt niet'. Kom dus ook op 10 december naar de Brabanthallen."

U bent hier