h

College Amsterdam moet staatssecretaris de Krom ter verantwoording roepen

7 december 2011

College Amsterdam moet staatssecretaris de Krom ter verantwoording roepen

De SP wil donderdag opheldering van wethouder van Es over de regeling voor loondispensatie die het kabinet per 1 januari 2012 definitief wil invoeren. Het gemeentebestuur van Amsterdam heeft aan een proef meegedaan die bepaald niet geslaagd is te noemen. Werkgevers in Amsterdam en de beoogde werknemers zijn niet enthousiast over de nu landelijk in te voeren maatregel. SP-gemeenteraadslid Van der Pligt: "Wij hebben vorig jaar toen Amsterdam aangaf met de pilot loondispensatie mee te gaan doen, gewaarschuwd dat dit was te verwachten. Het rijk gaf namelijk helemaal geen criteria aan voor een slagen van de proef en dus zat het risico erin dat het kabinet deze ontduiking van het minimumloon als geslaagd zou betitelen zonder dat te controleren zou zijn waarop dat gebaseerd is."

Maureen van der Pligt)

Van der Pligt: "En nu zitten we dus met de gebakken peren. Wethouder van Es heeft het meedoen aan de proef steeds verdedigd onder het mom van invloed kunnen uitoefenen op de uiteindelijke invoering en nu blijkt dat het kabinet ook het Amsterdamse college passeert en gewoon haar eigen gang gaat. Dit gemeentebestuur heeft het mogelijk gemaakt dat mensen voortaan gaan werken onder het minimumloon, dus de wethouder heeft wat uit te leggen. De SP roept dit bestuur op om staatssecretaris de Krom ter verantwoording te roepen over zijn gevoerde beleid."

Sinds begin 2010 heeft de gemeente Amsterdam vrijwillig meegedaan aan de pilot loondispensatie van het Rijk. Deze regeling die nu per 2012 staand beleid wordt maakt het mogelijk dat mensen met beperkingen en vanuit de bijstand zonder recht op een fatsoenlijk CAO loon, zelfs onder het minimumloon, aan het werk gaan op reguliere banen, bij reguliere werkgevers. De SP is altijd fel tegenstander van de loondispensatie regeling geweest, omdat het de bestaande regelingen, zoals loonkostensubsidie bij begeleid werken vanuit de Sociale Werkvoorziening en alle bestaande Cao's in gevaar brengt.

Er zijn meer tegenstanders van de maatregel: de internationale arbeidsorganisatie ILO heeft zich begin deze zomer uitgesproken tegen de loondispensatie maatregel, omdat er geen recht meer wordt gedaan aan het belangrijke uitgangspunt dat voor werk van gelijke waarde een gelijke beloning verstrekt wordt. Ook veel Amsterdammers zijn tegen: begin dit jaar gaf 57 procent van de 422 door Onderzoek en Statistiek ondervraagde Amsterdammers aan, dat zij de zorgen van de SP deelde. Van der Pligt: "In Amsterdam is gedurende de pilot in totaal nu 2 ton uitgegeven om 5 mensen te plaatsen. Een brief op hoge poten naar het kabinet is dus wel het minst wat de wethouder kan doen."

U bent hier