h

Een sociaal 2012 gewenst!

31 december 2011

Een sociaal 2012 gewenst!

De SP wenst u een gelukkig en sociaal 2012 toe. Een nieuw jaar dat voor iedereen weer anders zal worden, maar wat we zullen delen is dat het een spannend jaar wordt. Spannend wordt het ook voor de SP, omdat de gevolgen van alle overheidsbezuinigingen steeds duidelijker worden. Tot nu toe worden vooral degenen die het al moeilijk hebben zwaar getroffen. Die tendens probeert de SP te keren door te blijven strijden voor een eerlijke verdeling van lasten en lusten.

Aan het einde van 2010 vierden we als Amsterdamse SP een feest. Na een lastig jaar was toen onze fractie beloond door een onafhankelijke jury met de prijs van het 'beste raadslid'. Aan het eind van 2011 is er ook veel reden om trots te zijn op de vele successen die we behaald hebben in dit jaar. Zo hebben we in een aantal wijken renovaties van woningen afgedwongen, krijgen thuiszorgmedewerkers toch nog eerlijk loon terwijl ondertussen falende managers bij zorginstellingen verdwenen zijn, zullen buitensporig hoge salarissen minder vaak voorkomen, is het leerlingenvervoer verbeterd, blijft de bibliotheek voor 65+ minima gratis, hebben mensen in de sociale werkplaats extra werk gekregen, is zelfs wethouder Van Es overtuigd geraakt van het belang van een minimumloon, gaan slechte horeca-ondernemers harder aangepakt worden, wordt jongerenoverlast serieus genomen en worden zorgleerlingen beter over scholen verdeeld. Allemaal resultaten die zonder onze SP-afdeling vermoedelijk niet behaald waren. Ondanks de politieke en economische tegenwind hebben we toch nog erg veel successen weten te boeken.

In 2012 zullen we door blijven strijden voor een socialere en menselijkere samenleving. Natuurlijk doen we dat het liefste met zoveel mogelijk mensen. Wilt u ook meedoen? Schrijf u dan in als lid, word actief en/of voorzie ons van uw goede suggesties .

Om het jaar goed gezamenlijk te beginnen zullen we op woensdagavond 18 januari samen met Emile Roemer en hopelijk met u het glas heffen tijdens onze nieuwjaarsbijeenkomst.

Paula van Dijnen, afdelingsvoorzitter SP-Amsterdam
Laurens Ivens, fractievoorzitter SP-Amsterdam

U bent hier