h

Illegale scooteronderdelen in de metaalpers

28 december 2011

Illegale scooteronderdelen in de metaalpers

De SP wil dat de Amsterdamse politie voortaan een metaalpers meeneemt naar scootercontroles. SP-fractievoorzitter Laurens Ivens: "Scooterrijders voelen zich vaak onkwetsbaar in de stad en denken dat alles kan. Dit vraagt om lik-op-stukbeleid waar de scooterrijder met illegale cilinders of uitlaten deze onmiddellijk bij een controle meekrijgt als een hoopje metaal, vergezeld van een bekeuring natuurlijk. Op die manier kunnen we overlast van scooters tegengaan en fout gedrag meteen straffen."

Laurens Ivens)

De afgelopen tijd vinden er steeds meer scootercontroles plaats. De SP juicht dat toe, maar denkt dat er nog beter passend gestraft kan worden. Ivens: "De burgemeester geeft aan om meer lik-op-stuk te willen straffen. Juist bij de groep scooterrijders lijkt ons het goed en goed uitvoerbaar om hiermee te beginnen. De burgemeester kondigde eerder dit jaar aan de straat te willen heroveren op asocialen en criminelen. Wij vragen Van der Laan zijn aangekondigde daadkracht toe te passen op deze groep verkeersdeelnemers."

Volgens de SP moeten scooterrijders die zich wel netjes aan de regels houden niet over n kam geschoren worden met een deel van de scooterrijders dat verkeersregels overtreedt en onveiligheid veroorzaakt. Ivens: "Er is een steeds grotere roep om op te treden tegen de scooters. Zo lang dit echter een toegelaten vervoermiddel is, moet de gemeente wat ons betreft de scooterrijders niet pesten maar optreden tegen de asociale scooterrijders. Door de metaalpers mee te nemen naar de scootercontroles kan hier een bijdrage aan geleverd worden." De SP heeft hier een initiatiefvoorstel voor ingediend.

U bent hier