h

OpSPraak: In de ban van Iran

31 januari 2012

OpSPraak: In de ban van Iran

Iran staat de laatste tijd veel in de belangstelling. Het nucleair programma levert een internationale boycot op. Het Westen bereid zich voor op verdere maatregelen terwijl het regime in Iran democratisering ondermijnt. Deze en andere aspecten van het huidige Iran werden vanuit een internationale als nationale context belicht in een overvolle zaal bij politiek café opSPraak.

De discussie rond het beladen thema 'Wereldvrede in de ban van Iran' werd gevoerd door SP-Tweede Kamerlid Harry van Bommel en Peyman Jafari, lid van de Internationale Socialisten en tevens auteur van het boek Het andere Iran. Zij spraken over de achtergrond van Iran, de huidige situatie in het land en wat dat betekent voor de bevolking. Het werd duidelijk dat de bevolking te lijden heeft onder de internationale boycot maar ook onder het regime van Ahmadinejad. Een land als Israël, met haar bondgenoten, ziet het nucleaire programma als basis voor militair ingrijpen. 

Jafari aan het woord
Van links naar rechts: Peyman Jafari, Harry van Bommel en discussieleider André Meijler

Het Iraanse regime gebruikt de internationale druk als gevolg van het nucleaire programma als argument voor voortzetting van het onderdrukkende regime. Terwijl Iran met haar vele goede universiteiten zeker geen ontwikkelingsland is, vormt de internationale boycot ook een belemmering voor het democratiseringsproces en komt het land in een isolement, aldus de sprekers. Een vergelijking met de situatie van Irak begin jaren negentig kan hierbij worden gemaakt. Ook de Groene Beweging, die tot stand kwam na de omstreden herverkiezing van Ahmadinejad, heeft het moeilijk het democratiseringsproces op gang te krijgen in de huidige situatie.

De levendige discussie ging van nationale door naar internationale politiek, waarbij het publiek veel vragen stelde aan Van Bommel en Jafari. Hierbij werd ook de houding van Rusland en China besproken; China dat de olieboycot aangrijpt om de kosten van olieaanvoer vanuit Iran te drukken en Rusland dat tegen militair ingrijpen is en daarmee lijnrecht tegenover het Westen staat en wapens levert aan het Iraanse regime.

Door de enorme drukte en de levendige discussie werd het tegen tien uur pas tijd voor de traditionele borrel die nog lang in stand bleef. Mede door deze succesvolle avond wordt politiek café opSPraak voortgezet in februari met het aansprekende en actuele thema De Nieuwe Vakbond.

U bent hier