h

Stadsdeel geeft slechte voorbeeld bij onderhoud

30 januari 2012

Stadsdeel geeft slechte voorbeeld bij onderhoud

Een blok van 7 woningen aan de Marnixstraat is door het stadsdeel zo slecht onderhouden dat corporaties geen interesse hebben om ze over te nemen van het stadsdeel. SP-deelraadslid Frans Icke: "Het stadsdeel meet met twee maten. Particuliere huiseigenaren en corporaties worden via aanschrijvingen en op straffe van dwangsommen gesommeerd hun panden goed te onderhouden en zelf verhuurt het slecht onderhouden woningen. De SP vindt dat het stadsdeel het goede voorbeeld moet geven. Dit is ronduit schandelijk."

Eind december lukte het de SP samen met GroenLinks de particuliere veiling van de panden aan de Marnixstraat tegen te houden. Het stadsdeel is eigenaar van de panden en wil het hele blok met 7 sociale woningen verkopen. Om te voorkomen dat sociale woningen verdwijnen wil de SP dat deze aan een corporatie aangeboden worden. Dit blijkt nu niet te lukken vanwege het gebrekkige onderhoud de afgelopen jaren.

Al in 1997 trokken bewoners aan de bel over de slechte staat van de woningen. De riolering is zo slecht, dat de kruipruimte vol staat met bruine drab. Vocht trekt daardoor op tot de eerste verdieping en het houtwerk is verrot. Het stadsdeel heeft de bewoners zelfs per brief laten weten de panden niet meer te zullen onderhouden. Voor werkzaamheden als het vervangen van de stokoude cv-installaties en het schilderwerk was geld gereserveerd in de begroting, maar dat werk werd nooit uitgevoerd.

Ook de commissie Bouwen en Wonen was het er over eens dat portefeuillehouder Oranje zijn uiterste best moet doen de panden alsnog aan corporaties over te doen.

U bent hier