h

Tweede Kamerlid Karabulut bezoekt welzijnswerk Nieuw West

17 januari 2012

Tweede Kamerlid Karabulut bezoekt welzijnswerk Nieuw West

De bezuinigingen op het welzijnswerk hakken er flink in in Nieuw West. Dat bleek bij een bezoek van SP-Tweede Kamerlid Sadet Karabulut en SP-gemeenteraadslid Maureen van der Pligt aan het stadsdeel. Chris Schaeffer, SP-fractievoorzitter in Nieuw West, leidde hen rond.

De dag begon met een bezoek aan Vrouw en Vaart waar de aanwezige dames uitleg gaven over hun activiteiten zoals het aanleggen van een eigen moestuin, inburgerings- en computerlessen, koffie ochtenden,en vooral veel sportieve activiteiten om vrouwen uit hun huis te krijgen en te activeren. De medewerksters zien dit centrum als een opstapje naar het emanciperen van zowel vrouwen als mannen in Nieuw West. Net als al het welzijnswerk staat ook dit centrum onder druk.

Daarna ging het bezoek verder op basisschool het Koggeschip. Deze prachtige brede school met vele voorzieningen kampt met een toenemende segregatie . Ondanks de goede prestaties kiezen veel "witte" en/of hoogopgeleide ouders voor een school in Halfweg in plaats van deze fantastische buurtschool. Er werd gesproken met een grote groep ouders die ook bezig zijn om de school weer een afspiegeling van de buurt te laten worden. Karabulut verzekerde hen dat de SP zal blijven strijden voor gemengd onderwijs. Zo steunt de SP de handtekeningenactie op www.gemengdescholen.nu

Een bezoek aan Eigenwijks in de Jan Tooropstraat maakte pijnlijk duidelijk dat de bezuinigingen in het welzijnswerk er flink inhakken in Nieuw West. Zo is Eigenwijks de subsidie kwijt geraakt voor het sociaal en cultureel werk in Slotervaart en ook vele zelforganisaties zitten zonder subsidie. Buurthuizen zijn gesloten en veel jongeren voelen zich in de steek gelaten. Zij hebben grote problemen met het vinden van werk, een opleiding en een huis.

Het bezoek werd afgesloten met een bezoek aan het Amsterdams Steunpunt Wonen. Van der Pligt: "Het is pijnlijk om te zien dat de stadsvernieuwing stil ligt en nieuwbouw is uitgesteld of afgeblazen, maar dat de bewoners nu wel te maken hebben met achterstallig onderhoud." Dit onderhoud is jaren niet uitgevoerd omdat de boel toch gesloopt zou worden.

Kortom: er is nog genoeg te doen voor de bewoners en de SP in Nieuw West en dat zal dan ook zeker gebeuren in 2012.

U bent hier