h

Burgerinitiatief beloond: toch partoonbestrating St. Antoniesbreestraat

27 februari 2012

Burgerinitiatief beloond: toch partoonbestrating St. Antoniesbreestraat

Na jarenlang touwtrekken wordt uiteindelijk het initiatief van een groot aantal bewoners gehonoreerd en komt er in de St. Antoniesbreestraat patroonbestrating. Het ontwerp daarvoor werd gemaakt door buurtbewoner en architect Hans Hagenbeek, die eerder betrokken was bij de inrichting van het Zuiderkerkhof. Samen met de VVD pleitte de SP ervoor de bewoners serieus te nemen.

Het dagelijks bestuur had het plan van de bewoners eerder verworpen, en stadsdeelvoorzitter Van Pinxteren gaf aan er 'geen fluit voor te voelen'. SP-deelraadslid Frans Icke: "Het afwijzen van deze bijzondere bestrating met als enige reden dat het niet exact gelijk is aan de rest van het Centrum doet dit burgerinitiatief en de turbulente geschiedenis in de Nieuwmarkt geen recht. Dit geeft aan dat burgerparticipatie niet serieus genomen wordt."

Nadat het voorstel met steun van D66 was aangenomen, is Icke er nog niet helemaal gerust op: "We zullen erop toezien dat de motie wordt
uitgevoerd. Ik geloof het pas als ik eroverheen fiets."

U bent hier