h

Buurten in De Punt: Veilig, maar het kan beter

12 februari 2012

Buurten in De Punt: Veilig, maar het kan beter

Ondanks berichten dat De Punt een van de gebieden in Nieuw-West is waar bewoners zich het onveiligst zouden voelen, vinden veel bewoners het erg meevallen met de veiligheid. Dat bleek toen de SP langs de deuren ging om te horen of bewoners zich onveilig voelen en, zo ja, wat dit gevoel voedt.

Volgens een recent onderzoek staat De Punt, het gebied rondom het Dijkgraafplein in Osdorp, in de top 3 van gebieden in Amsterdam Nieuw-West waar de bewoners zich het onveiligst voelen. Al snel kwamen de SP'ers die de buurt in waren getrokken erachter dat de ondervraagden zich over het algemeen helemaal niet onveilig voelden. De Punt is een leuke buurt, prettig om in te wonen, de woningen zijn dik in orde. Men let ook op elkaar, zo vertelde een bewoner die zich op het Dijkgraafplein uitermate prettig voelde en hier al enkele jaren met plezier woonde. En onveilig? Nee, zo voelde hij zich zeker niet. Aan veiligheid is in de buurt sowieso de laatste jaren gewerkt, zo zijn veel entrees en portieken afgesloten.

Hoe prettig en veilig de meeste ondervraagden zich ook voelen, er worden toch punten van aandacht opgegeven die het gevoel van onveiligheid bij enkele andere bewoners in de buurt verklaren. Zo heeft de buurt last van hangjongeren, enkele bewoners verklaren dit doordat er voor de jeugd vrijwel niets te doen is. Ook wordt er drugs gedeald in de buurt, hierbij zijn vooral bewoners van het opvangcentrum voor verslaafden in de buurt betrokken. Een man die contact had opgenomen met het opvangcentrum wist te vertellen dat zij door de bezuinigingen op dit moment niet de middelen hadden hier iets aan te doen. Ook werden de straatcoaches gemist, die sinds het hoofdkantoor naar de Calandlaan is verhuisd steeds minder in De Punt te zien zijn.

Ook de ruimtelijke orde kan beter. De gemeentereiniging maakt weliswaar schoon maar tot de stoep waardoor er veel zwerfafval op straat te zien is. De bestrating is ook niet helemaal op orde, de keien zitten los, men heeft buurtgenoten met regelmaat zien struikelen en vallen. In de zomermaanden is er overlast van de honderden vogels die in de (dode) bomen van het Dijkgraafplein zitten. Ze geven niet alleen geluidsoverlast maar vooral stankoverlast door de uitwerpselen. Volgens de bewoners die verder graag in De Punt wonen is de stank zo erg dat de ramen niet open kunnen in de zomermaanden.

Het onderzoek dat aanleiding gaf voor de SP om in deze buurt te gaan buurten verklaart dat men zich onveilig voelt in de buurt; dit staat los van de veiligheid van de buurt zelf. De bewoners die de SP sprak voelden zich over het algemeen zeker niet onveilig en ervaren de buurt ook niet als zodanig, Er zijn echter genoeg punten van aandacht die de SP ter sprake zal brengen in de deelraad. De Punt is over het algemeen een leuke en prettige buurt om in te wonen maar het kan zeker beter.

U bent hier