h

Opheldering nodig over spookcursussen Civic

24 februari 2012

Opheldering nodig over spookcursussen Civic

De SP wil dat stadsdeel Oost actie onderneemt richting welzijnsorganisatie Civic. Volgens een bericht in De Telegraaf worden miljoenen subsidies uitgegeven aan cursussen die Civic zou moeten verzorgen – terwijl deze cursussen niet gegeven worden.

SP-deelraadslid Tiers Bakker wil dat het dagelijks bestuur strenger toezicht houdt. "Slecht presterende – of zelfs frauderende – welzijnsinstellingen moeten op een zwarte lijst gezet worden," vindt Bakker. "Het stadsdeel moet een diepgaand onderzoek doen naar de besteding van de welzijnsgelden om te zien of deze ook op de juiste plek terecht komen." Civic is onderdeel van een bedrijf dat via een aanbesteding welzijnswerk gegund heeft gekregen. De SP wil dat het stadsdeel bekijkt of deze aanbestedingen direct te stoppen zijn nu blijkt hoe makkelijk hiermee te sjoemelen is.

U bent hier