h

Situatie Vikaash

20 februari 2012

Situatie Vikaash

SP-fractievoorzitter Randjan Bissesar is volgens berichten betrokken geweest bij een handgemeen in buurtcentrum Vikaash. De SP vindt het gebruik van geweld niet passend bij een volksvertegenwoordiger voor deze partij en onderzoekt daarom wat er exact is voorgevallen. Het afdelingsbestuur zal zich vervolgens beraden over eventuele vervolgstappen. Voor meer informatie kunt u zich wenden tot onze afdelingsvoorzitter: paulavandijnen@gmail.com, 06-12021202.

U bent hier