h

SP doet onderzoek op de markt

2 februari 2012

SP doet onderzoek op de markt

Typisch voor Zuidoost zijn de verschillende markten verspreid over het stadsdeel, maar al geruime tijd staan deze markten ter discussie in de deelraad. Over het verdwijnen of behouden van de markt bij Kraaiennest wordt op 7 februari in de raad gesproken. Deze beslissing staat in het licht van een groter plan omtrent de markten. Er staan verschillende belangen op het spel, namelijk die van de nieuwe winkeliers, de marktondernemers, het stadsdeel, de bezoekers van de markt en omwonenden. Maar onder deze verschillende groepen is ook verdeeldheid. Om te weten te komen wat de bezoekers van de markt nu echt vinden ging de SP vrijdag op onderzoek uit.

Er was geen eensluidende uitslag. De meeste mensen die de SP gesproken heeft zouden het jammer vinden als de markt zou moeten verdwijnen. Deze graad van 'jammerheid' varieerde van 'verschrikkelijk' tot het 'ach, als het niet anders kan dan moet het maar'. De redenen die genoemd werden waren vooral de afstand tot andere markten, reizen kost tijd en geld en het sociale karakter van de markt. De markt is een ontmoetingsplek voor buurtbewoners en houdt de wijk levendig. Een andere argument dat gegeven werd is dat dit weer een bezuiniging is in de reeks van velen; eerst de brandweer bij Ganzenhoef, toen de bibliotheken, het buurtcentrum bij de Bonte Kraai en nu ook nog de markt. De kaalslag is een achteruitgang van de buurt en dat is jammer, vindt ook de SP.

Het stadsdeel heeft de ambitie om het marktwezen meer kostendekkend te maken en economisch te verzelfstandigen. Hieruit volgen drie mogelijke plannen: Het eerste is alle markten centraliseren op het Anton de Komplein. De tweede optie is alle markten houden waar ze zijn en op zoek naar andere oplossingen. De derde optie is een tussenvariant, namelijk de markten verplaatsen naar het Anton de Komplein, met een dag bij Ganzenpoort en een dag bij Reigersbos.

De markt bij Kraaiennest heeft echter een bijzondere positie, omdat er al een besluit over genomen moet worden voordat er een keus is gemaakt tussen de bovenstaande plannen. Sinds de nieuwbouw van metrostation Kraaiennest in 2009 is de markt verhuisd naar het plein voor het oude winkelcentrum. Wanneer het nieuwe winkelcentrum 'de Kameleon' klaar is (en dat is bijna) zou de markt terug mogen verhuizen. Maar dit staat nu ter discussie, omdat er een nieuw plein aangelegd moet worden. De kosten daarvoor zullen ontzettend hoog zijn.

U bent hier