h

Stadsdeel beloont illegaliteit en offert 15 woningen op

2 februari 2012

Stadsdeel beloont illegaliteit en offert 15 woningen op

Het dagelijks bestuur van stadsdeel Centrum heeft dinsdag toestemming gegeven voor het omzetten van 15 woningen naar een hotel. Alleen de SP verzette zich tegen het verlies van deze woningen aan de Prins Hendrikkade. De woningen werden al lange tijd als illegaal hotel gebruikt. SP-fractievoorzitter Nelly Duijndam: "Hiermee wordt illegaliteit beloond en gaan voor de zoveelste keer woningen verloren ten koste van hotels."

Duijndam wilde van portefeuillehouder Oranje weten waarom er niet is opgetreden tegen een lange tijd van illegaal hotelgebruik en tegen de brandonveilige situatie. "Toeristen zijn willens en wetens in gevaar gebracht," aldus Duijndam. "Ook bouwde de eigenaar niet conform de bouwvergunning." Oranje wilde echter geen opheldering geven en bezwoer dat ondanks opgelegde dwangsommen de panden niet brandonveilig zijn. Ondank de vele overtredingen en fouten van zowel de eigenaar als van het stadsdeel werd de gevraagde hotelbestemming toegekend.

Hoewel ook de PvdA en GroenLinks vinden dat er alles aan gedaan moet worden om de woningvoorraad te behouden werd tijdens het debat duidelijk dat dit een loze kreet is. Zij stemden tegen het voorstel van de SP om de panden als woningen te behouden.

U bent hier