h

Toegankelijkheid van zelfbouwmarkt Strandwest

7 februari 2012

Toegankelijkheid van zelfbouwmarkt Strandwest

Toegankelijkheid van zelfbouwmarkt Strandwest

Schriftelijke vragen van Maureen van der Pligt en Remine Alberts over de toegankelijkheid van zelfbouwmarkt Strandwest

Amsterdam, 6 februari 2012.

Inleiding.

De onlangs georganiseerde zelfbouwmarkt Strandwest bleek ontoegankelijk voor mensen met een rolstoel en/of een scootmobiel. In de raadscommissie voor Kunst en Cultuur, Sport en Recreatie, Zorg en Welzijn, Monumenten en Lokale Media zei de wethouder Zorg hierover dat dit niet zou moeten mogen. Het gebeurde echter toch en dat terwijl Amsterdam al enige jaren probeert de stad met haar verschillende publieke gebouwen fysiek toegankelijk te maken voor iedereen. Amsterdam ziet dat als haar plicht en terecht. Maar het is des te zorgelijker dat anno 2011 de eenmalig georganiseerde markt bij Strandwest 2011 niet rolstoeltoegankelijk bleek te zijn.

Vragen.

1. Is bij de zelfbouwmarkt Agenda 21 toegepast?

2. Zo nee, kan het college dat toelichten?

3. Zo ja, is Agenda 21 misschien niet toereikend? Kan het college het antwoord toelichten?

4. Hoe gaat het college in de toekomst voorkomen dat evenementen en informatiemarkten die betaald zijn met gemeenschapsgeld en bedoeld zijn voor alle Amsterdammers ook werkelijk toegankelijk zijn voor alle Amsterdammers?

De antwoorden van burgemeester en wethouders.

Antwoord 1:
De indieners bedoelen Agenda 22. Agenda 22 is gebaseerd op de 22 VN standaardregels voor Gelijke Kansen uit 1993, die van toepassing is op mensen met functionele beperkingen. Agenda 22 beschrijft onder andere de verantwoordelijkheden van de maatschappij op toegankelijkheid. Dit is van toepassing op de fysieke omgeving en ook op de beschikbaarheid van informatie en communicatie.

Bij de organisatie van de zelfbouwmarkt is zoveel mogelijk rekening gehouden met mensen met functionele beperkingen. Er waren technische hulpmiddelen en persoonlijke ondersteuning beschikbaar om de toegankelijkheid te garanderen.
Het was mogelijk om voor de deur te parkeren en voor de kavelmarkt in het paviljoen en de informatiemarkt in de tent waren rijplanken beschikbaar. Mede door een ontbrekende routeaanduiding is de toegang niet duidelijk gecommuniceerd. We betreuren dit en nemen het als aandachtspunt mee bij de organisatie van een volgend evenement.
De markt was een initiatief van meerdere partijen. In de toekomst zal ook bij deelnemende externe partijen de toegankelijkheid onder de aandacht worden gebracht. Aan hen zal worden gevraagd zoveel mogelijk rekening te houden met minder validen zodat ook de onderdelen die niet onder directe verantwoordelijkheid van de gemeente vallen goed toegankelijk zijn.
Strand West ligt bij een nog niet ontwikkeld en braakliggend gebied waar kavels voor zelfbouw beschikbaar komen. Dat is onder andere de reden dat gekozen is voor deze locatie. De locatie werd daardoor, en mede door de ontbrekende routeaanduiding, niet als ideaal ervaren door minder validen.

Antwoord 2:
Zie antwoord vraag 1.

Antwoord 3:
Agenda 22 is toereikend. De Gemeente heeft agenda 22 aangenomen en ondersteunt het gedachtegoed. Waar het om gaat is dat alle gemeentelijke diensten, bedrijven en stadsdelen zich er van bewust zijn dat ook eenmalige evenementen toegankelijk zijn voor iedereen.

Antwoord 4:
Recent is door Wethouder van der Burg middels een brief d.d. 8-12-11 aan alle directies van diensten en bedrijven, de stadsdeelvoorzitters en de stadsdeelsecretarissen onder de aandacht gebracht dat evenementen die door de gemeente georganiseerd worden toegankelijk moeten zijn voor iedereen (zie bijlage).

U bent hier