h

Bissesar verder als onafhankelijk raadslid

11 maart 2012

Bissesar verder als onafhankelijk raadslid

Randjan Bissesar heeft besloten om de SP de rug toe te keren, en als onafhankelijk raadslid verder te gaan in de stadsdeelraad van Zuidoost. Nadat hij betrokken raakte bij een vechtpartij in buurtcentrum Vikaash, vroeg het afdelingsbestuur van de SP Amsterdam hem terug te treden als raadslid. De SP vindt geweld niet passen bij een volksvertegenwoordiger en constateerde dat de geloofwaardigheid van Bissesar ernstig is aangetast. Bissesar heeft aangegeven geen gehoor te geven aan het verzoek van de afdeling, en als onafhankelijk raadslid door te gaan.

De SP betreurt het vertrek van Bissesar. Dit is een klap voor de partij en natuurlijk vooral vervelend voor de kiezers die in Zuidoost in 2010 op de SP hebben gestemd. Met deze stap van Bissesar verdwijnt de SP-fractie in de deelraad. Wel blijft de partij nog actief in Zuidoost.

U bent hier