h

Burgerinitiatief Antoniesbreestraat om zeep geholpen

7 maart 2012

Burgerinitiatief Antoniesbreestraat om zeep geholpen

Werd twee weken geleden in de raadsvergadering nog het voorstel aangenomen om patroonbestrating in de Antoniesbreestraat toe te staan, dinsdag kondigde stadsdeelvoorzitter van Pinxteren aan dat zij niet van plan is het voorstel uit te voeren. Van Pinxteren gaf al eerder aan er 'geen fluit voor te voelen', maar zij moest zich neerleggen bij de wens van de meerderheid van de raad.

Na jarenlang touwtrekken werd zo uiteindelijk het initiatief van een groot aantal bewoners gehonoreerd en zou er in de St. Antoniesbreestraat patroonbestrating komen. Het ontwerp daarvoor werd gemaakt door buurtbewoner en architect Hans Hagenbeek, die eerder betrokken was bij de inrichting van het Zuiderkerkhof. Samen met de VVD pleitte de SP ervoor de bewoners serieus te nemen en met de steun van D66 werd het voorstel aangenomen.

SP-fractievoorzitter Nelly Duijndam is verbolgen: "We waren opgelucht dat het burgerinitiatief dat recht deed aan de wens van veel bewoners en de turbulente geschiedenis in de Nieuwmarkt doorgang zou vinden. Nu blijkt maar weer dat burgerparticipatie een loze kreet is. Er worden meters papier geschreven om burgerparticipatie vorm te geven, maar de eenzijdige afwijzing van dit initiatief degradeert het begrip tot een zinloze belofte. Dit is de arrogantie van de macht." De SP ziet af van verdere medewerking aan de zinloos gebleken exercitie van de raad onder de noemer 'projecten burgerparticipatie'. Duijndam: "Wij zullen niet deelnemen aan de op 8 maart te houden miniconferentie over zogeheten proefprojecten. Deze plannen hebben geen waarde als men, zoals nu blijkt, niet bereid is de betrokken bewoner daadwerkelijk mee te laten denken en mee te laten doen. Wij gaan daarover liever rechtstreeks met die bewoner in gesprek."

U bent hier