h

Buurten in Betondorp: minder activiteiten voor ouderen

20 maart 2012

Buurten in Betondorp: minder activiteiten voor ouderen

Oudere bewoners van Betondorp voelen zich soms verloren sinds buurtcentrum het Brinkhuis is dichtgetimmerd vanwege brand. De buurt dreigt af te glijden als het stadsdeel niet snel iets doet voor eenzame ouderen. Dit bleek tijdens een bezoek van SP'ers aan bewoners rondom het buurthuis.

De SP was de buurt ingetrokken naar aanleiding van meldingen van verontruste bewoners over versobering van de activiteiten voor ouderen in het Brinkhuis. Een dame die de SP'ers spraken kwam net van het Brinkhuis, waar dus nog wel activiteiten zijn. Maar niemand weet voor hoe lang. Zelfs een man die bij welzijnsorganisatie Dynamo werkt, wist het niet te vertellen.

Over Betondorp in het algemeen waren de meeste mensen die de SP'ers spraken erg tevreden. Ze vinden het dorpskarakter fijn, genieten van de rust en de winkels werden geprezen. Wel zijn er regelmatig inbraken en brutale jongeren zorgen vooral bij de oudere bewoners voor angst. De SP eist van de wethouder dat ze met een oplossing komt om problemen van ouderen op te lossen. Met maatwerk en kleinschalige initiatieven kunnen de ouderen uit hun eenzaamheid worden gehaald.

U bent hier