h

Geef deelraad regie over aanpak Van der Pek

15 maart 2012

Geef deelraad regie over aanpak Van der Pek

De deelraad van Amsterdam-Noord moet gekend worden in en een besluit kunnen nemen over de plannen van woningcorporatie Ymere om woningen in de Van der Pekbuurt komende jaren grondig te renoveren of te slopen. Die eis heeft de SP met de andere coalitiefracties GroenLinks en PvdA woensdag neergelegd bij het stadsdeelbestuur. SP-deelraadslid Frans Rein Jurrema: "Het is op dit moment volkomen onduidelijk wat de exacte visie van Ymere is op deze karakteristieke buurt, maar er worden wel al mensen verzocht hun huizen te verlaten omdat er gerenoveerd gaat worden. De deelraad kan dat niet toestaan. We moeten daar een stem in hebben."

Er wordt al jaren gebakkeleid over groot onderhoud, renovatie of sloop in de Van der Pekbuurt. Afgelopen weken vielen bij een aantal bewoners brieven op de mat met daarin het verzoek de woning te verlaten omdat die vergaand gerenoveerd zullen worden. Tot verbazing van de SP ging het hierbij niet om de woonblokken die al jaren leegstaan aan de Van der Pekstraat, maar om bewoonde blokken. Jurrema: "Uit de brieven bleek dat het stadsdeelbestuur had ingestemd met dit plan, dat een opmaat moet zijn voor een grootschalig sloop- en renovatieplan van de buurt. Maar over dat plan heeft de raad nooit iets te zeggen gehad."

Nog opmerkelijker werd de kwestie woensdag, toen stadsdeelwethouder Kees Diepeveen verklaarde dat het stadsdeelbestuur helemaal niet heeft ingestemd met ontruiming en renovatie van bewoonde blokken. Het bestuur had Ymere daarover ook flink op de vingers getikt, aldus de wethouder. Jurrema: "Hierdoor is des te duidelijker geworden dat Ymere niet zo'n betrouwbare partner is en het alle hens aan dek wordt om de aanpak van de buurt op een manier te laten verlopen waar bewoners en volksvertegenwoordiging het mee eens zijn. Daarom willen de linkse partijen met een motie afdwingen dat de regie over de aanpak van de buurt bij de raad komt te liggen."

U bent hier