h

OpSPraak: Crisis vakbeweging biedt kansen voor vergroting ledeninvloed

6 maart 2012

OpSPraak: Crisis vakbeweging biedt kansen voor vergroting ledeninvloed

Het is crisis in de FNV. Onenigheid over het pensioenakkoord heeft geleid tot de aanstelling van vijf "kwartiermakers". Zij moeten zorgen voor de oprichting van "De Nieuwe Vakbeweging" (DNV). Gaat deze Nieuwe Vakbeweging nu leiden tot meer invloed van de leden of wordt het 'oude wijn in nieuwe zakken'? Een goede reden voor politiek café opSPraak om deze vraag aan de orde te stellen. Dat deze vraag leeft, blijkt uit de grote opkomst van vakbondsleden en andere geïnteresseerden. Tuur Elzinga, kwartiermeester van DNV, tevens lid van de Eerste Kamer voor de SP besprak samen met Lot van Baaren, onbezoldigd bestuurder van de Abvakabo FNV, de situatie met de aanwezigen in de zaal.

opSPraak

Tuur Elzinga vroeg iedereen actief mee te denken hoe die Nieuwe Vakbeweging er uit moet zien. Alleen op die wijze kunnen de kwartiermakers voor een breed draagvlak zorgen. DNV wordt een soort koepel waarbij FNV-bonden zich kunnen aansluiten. De leden van de bonden wordt gevraagd zich over de vorm van de nieuwe vakbeweging uit te spreken. Lot van Baaren gaf het belang aan om ook te kijken naar de oorzaken van het ontstaan van de crisis. Volgens haar hebben onderhandelaars aan de top te weinig contact met leden. Daardoor kunnen de onderhandelingen zich teveel los zingen van de werknemersbelangen. Leden zouden een grotere invloed moeten hebben op het bestuur van de vakbeweging. Door als lid nu mee te praten over de nieuwe structuur kan een grotere democratie in de besluitvorming bereikt worden. 

In de zaal ontstond een levendige discussie. Er bleek een grote afkeer van de praktijk van het Poldermodel. De onderhandelingen zijn te onzichtbaar voor de leden. Ook werd door vele aanwezigen de voorkeur gegeven aan een strijdbare bond. Elzinga wees ook op de complexiteit van het geheel: "Je kunt misschien heel goed actievoeren, maar als je te weinig onderhandelingsvaardigheden hebt, kun je die kracht niet verzilveren. Dus dan ben je nog nergens. Kun je alleen heel goed onderhandelen, maar laat je je kracht nooit zien, dan wordt je aan de onderhandelingstafel niet serieus genomen." 

Er werden tijdens dit politiek café veel ideeën uitgewisseld tussen sprekers en zaal. De avond werd afgesloten met een dringende oproep van Van Baaren en Elzinga om mee te blijven praten over de vorm en inhoud van De Nieuwe Vakbeweging. Elzinga: "Je hebt nu de kans mee te praten. Grijp die kans!"

U bent hier