h

Schijn van belangenverstrengeling slecht voor imago stadsdeel

31 maart 2012

Schijn van belangenverstrengeling slecht voor imago stadsdeel

De SP is teleurgesteld in het dagelijks bestuur en de deelraad van Centrum, die geen steun gaven aan een SP-voorstel om schijn van belangenverstrengeling in de toekomst te voorkomen. Stadsdeelvoorzitter Van Pinxteren gaf tijdens het spoeddebat over de schijn van belangenverstrengeling bij de Eilandenboulevard toe niet bedacht te zijn geweest op onverenigbaarheid van functies. Ze voelt er echter niets voor de regels aan te scherpen en met een voorstel hiervoor te komen.

Bewoners protesteren tegen de schijn van belangenvertrengeling

De schijn van belangenverstrengeling moet altijd vermeden worden. Bewoners van de Oostelijke Eilanden wezen in februari via AT5 op een mogelijke belangenverstrengeling van een externe adviseur van het stadsdeel, die ook voor de rondvaaartbranche werkte. Hiermee was de schijn van belangenverstrengeling gewekt. Eind februari wilde SP-fractievoorzitter Nelly Duijndam het dagelijks bestuur bevragen over de vermeende belangenverstrengeling, maar kreeg hiervoor geen toestemming. Het duurde tot 21 maart voordat Van Pinxteren via schriftelijke vragen van de VVD inging op de mogelijke belangenverstrengeling. Duijndam: "De weigering van een eerder aangevraagd spoeddebat en de veel te late late reactie van Van Pinxteren heeft de onrust hieromtrent enorm versterkt. Dat had zij moeten voorkomen. Dit is niet goed voor het imago van het stadsdeel."

U bent hier