h

Verstrek betere informatie bij belangrijke besluiten

24 maart 2012

Verstrek betere informatie bij belangrijke besluiten

De kwaliteit van de besluitvorming in Oost moet verbeteren. Stadsdeelvoorzitter Elatik beloofde gisteren op vragen van de SP dat zij de kwaliteit van de besluitvorming van met name de grote projecten beter zal bewaken door toe te zien op betere informatieverstrekking. SP-duodeelraadslid Dessie Lividikou: "Deze 'zorgplicht' is tot nu toe niet concreet ingevuld wat onder andere terug te zien was in de gebrekkige informatie waarop het besluit tot de bouw van MuzyQ was gebaseerd en de mistige subsidierelatie met de religieuze instellingen in De Verbinding."

De discussie over de zorgplicht is in de gemeenteraad actueel geworden na het raadsonderzoek naar de Noord-Zuidlijn. Lividikou: "Niet alleen in de centrale stad zijn belangrijke besluiten genomen terwijl de raad over onvoldoende informatie beschikte, dit zien we ook in stadsdeel Oost. Deze belangrijke les over de Noord-Zuidlijn is zeker ook van toepassing op de besluitvorming bij projecten als de ontwikkeling van Oostpoort, de gesubsidieerde bouw van De Verbinding en de uitvoering van het welzijnswerk."

In reactie op de vragen van de SP zei de stadsdeelvoorzitter dat zij de zorgplicht voelt. Ze gaat met het dagelijks bestuur in overleg hoe zij hier het beste invulling aan kan gaan geven. Ze wil ervoor zorgen dat raadsleden bij het nemen van beslissingen over meer en betere informatie kunnen beschikken. Daarbij zal ze proberen de deelraadsleden actiever te informeren over belangrijke ontwikkelingen in het stadsdeel. De SP is tevreden met deze toezegging, maar houdt wel een vinger aan de pols. Lividikou: "We hebben te maken met beslissingen die miljoenen kosten en grote impact hebben. Het is dus heel belangrijk dat de raad alle informatie heeft om een goed afgewogen besluit te nemen."

U bent hier