h

Bewoners Molukkenstraat wisselend tevreden over onderhoud

3 april 2012

Bewoners Molukkenstraat wisselend tevreden over onderhoud

Bewoners van de Molukkenstraat zijn wisselend tevreden over hun woningen en het onderhoud daaraan. Dat bleek zaterdag toen SP'ers in gesprek gingen met bewoners van een huizenblok van woningcorporatie De Alliantie. Vooral bewoners met een vast huurcontract zijn ontevreden. Zij hebben last van tocht en schimmel in de woningen en het trappenhuis en op hun klachten wordt traag gereageerd.

Via het meldpunt 'stop de verkrotting' is in 2011 gemeld dat woningen aan de Molukkenstraat in slechte staat verkeren. Er zou sprake zijn van achterstallig onderhoud door De Alliantie. Een aantal maanden geleden heeft de SP al uitgebreid met bewoners van het blok aan de Soendastraat en de Madurastraat gesproken. Deze bleken ontevreden te zijn over het onderhoud van de verhuurder. Het blok aan de Molukkenstraat blijkt in een betere staat, maar ook deze bewoners weten niet wat De Alliantie met het blok van plan is. Bijna de helft van de bewoners heeft een tijdelijk huurcontract. Sommigen al een aantal jaar. Hen is verteld dat er gerenoveerd zou worden, maar wanneer is niet bekend.

SP-fractievoorzitter Meta Meijer: "Het viel op dat de bewoners met een tijdelijk contract wel tevreden zijn over hun woning. Blijkbaar heeft De Alliantie de huizen die zij tijdelijk verhuren wel eerst opgeknapt. Het zou goed zijn als zij op de onderhoudsmeldingen van de bewoners met een vast huurcontract zouden reageren. Het is bizar dat deze bewoners soms een jaar bezig zijn voordat De Alliantie een probleem oplost. Sommige bewoners hebben uiteindelijk dan ook het Wijksteunpunt Wonen ingeschakeld, omdat het hen op eigen kracht niet lukte. Ook deze bewoners hebben recht op een goede woning."

De SP gaat de komende tijd nog meer bewoners spreken en hun klachten en wensen inventariseren. Samen met de bewoners wordt het bepaald wat het vervolg wordt.

U bent hier