h

Bezuinigingen op welzijn ondanks groeiend banksaldo stadsdeel

27 april 2012

Bezuinigingen op welzijn ondanks groeiend banksaldo stadsdeel

Met de bezuinigingen op welzijn die stadsdeel Centrum doorvoert worden de mensen die niet schuldig zijn aan de crisis de dupe. Dat zegt SP-fractievoorzitter Nelly Duijndam. "Mensen krijgen te maken met landelijke maatregelen; de stad Amsterdam doet daar een schepje bovenop en het stadsdeel doet mee aan de stapeling door op speeltuinen, buurthuizen, wijkcentra en ouderen te korten. Dit ondanks het groeiende bedrag dat het stadsdeel op de bank heeft staan."

Door al deze maatregelen wordt de tweedeling groter en barsten de voedselbanken uit hun voegen door de enorme toename van mensen die het niet meer alleen kunnen. Duijndam: "Het is onbegrijpelijk dat met zoveel geld op de bank alleen de meest kwetsbaren nog geholpen worden. Verder is het ieder voor zich. Dit is niet wat wij onder een sociale stad verstaan."

Er wordt in 2013 600.000,- bezuinigd op zaken die mensen treffen, terwijl er in 2011 weer een overschot is van bijna 7 miljoen. Daarmee is het banksaldo van stadsdeel Centrum opgelopen tot 84 miljoen. Bovendien is er bijna drie miljoen gereserveerd om in te kunnen zetten voor zwaar weer in de komende jaren. Duijndam: "De SP vindt dat er niet bezuinigd moet worden op activiteiten, vrijwilligers en welzijnswerkers, maar wel op overhead, management, efficintie en bureaucratie. Dit houdt in dat er kleinschalig en buurtgericht gewerkt moet worden. De wijkcentra staan hiervoor garant. Daar moet dus niet op bezuinigd worden." Portefeuillehouder Rengelink zegde op aandringen van de SP toe de bureaucratische subsidieregels te vereenvoudigen en streng te letten op te grote overhead en management.

U bent hier