h

Eigen Haard komt met voorstel voor terugkeer bewoners Sumatraplantsoen

12 mei 2012

Eigen Haard komt met voorstel voor terugkeer bewoners Sumatraplantsoen

Wooncorporatie Eigen Haard komt komende week met een concreet voorstel om het vertrouwen van de bewoners van het Sumatraplantsoen terug te winnen en te bespreken hoe de bewoners na de sloop en nieuwbouw terug kunnen keren. Dat is het resultaat van de bezetting van het hoofdkantoor van Eigen Haard vrijdag door dertig bewoners samen met de SP. De bewoners boden directeur Van de Berg een petitie aan waarin ze naleving van het sociaal plan eisten. SP-deelraadslid Tiers Bakker: "Eigen Haard moet beseffen dat de slechte reputatie die ze de afgelopen jaren hebben opgebouwd hen nu gaat opbreken. De bewoners van Amsterdam-Oost pikken het niet langer. Afspraken zijn er om nagekomen te worden, dat weet ieder normaal mens."

Bakker: "Project Sumatraplantsoen is een schoolvoorbeeld hoe een wooncorperatie strategisch opereert om via misleiding en intimidatie bewonersparticipatie zo te frustreren dat hun inspraak feitelijk nihil wordt. Bewoners zijn door Eigen Haard letterlijk eens vergeleken met kalkoenen die je toch ook niet vraagt of ze geslacht willen worden. In deze moeilijke tijden op de huurwoningmarkt ontneemt Eigen Haard huishoudens met een lager inkomen de mogelijkheid op terugkeer en blijft zeer vaag over het zorg dragen voor betaalbare doorstroomwoningen in de buurt voor buurtgebonden huishoudens."

Na meer dan 10 jaar achterstallig onderhoud, vertraging op vertraging en onduidelijke communicatie met deze bewoners heeft de deelraad in Oost een uitvoerige evaluatie van dit project gedaan. Conclusie: de bewonersparticipatie is vanaf het begin aan faliekant misgelopen. De raad constateerde dat zonder enige betrokkenheid van bewoners in 2006 een plan is ontwikkeld om het complex te slopen en door nieuwbouw te vervangen. Pas 2 jaar later hebben bewoners daarvan iets vernomen. Daarna heeft een actieve bewonerscommissie drie jaar met Eigen Haard overleggen gevoerd, zonder resultaat. Terugkeergarantie voor bewoners en doorstroommogelijkheden voor buurtgebonden huishoudens werden niet toegezegd. Bakker: "Intussen hebben bewoners met vertraging na vertraging te maken, schandelijk weinig informatie gekregen, en verkeren ze al jaren in onzekerheid. Gelukkig is er nu een stap gezet om daar eindelijk verandering in te brengen.

U bent hier