h

Geen ontruiming voor leegstand van Kiekensterrein

19 mei 2012

Geen ontruiming voor leegstand van Kiekensterrein

De SP wil niet dat het voormalige Kiekensterrein in Amsterdam-Noord ontruimd wordt als er geen concrete plannen zijn om de grond op korte termijn te bebouwen. Op het terrein van de voormalige machinefabriek Kiekens wonen zo'n dertig mensen en is al tien jaar de broedplaats Villa Friekens gevestigd. SP-fractievoorzitter Daniël Peters: "Die mensen moet je niet van zo'n terrein verjagen om het vervolgens jaren braak te laten liggen. Dan kun je beter wachten tot de crisis voorbij is en er wel gebouwd kan worden."

De bewoners van het Kiekensterrein kregen onlangs van het openbaar ministerie te horen dat het terrein, dat zij in 2002 kraakten, op 20 juni door de politie zal worden ontruimd. Dat nieuws kwam totaal onverwacht, vooral omdat sinds 2009 niet meer is gehoord van enig bouwplan voor het terrein dat grenst aan de Wilmkebreekpolder. Naast gewoond wordt er vooral ook veel gewerkt op het terrein. Er is een trainingshal voor circusartiesten die trapezewerk doen en veel artistieke gezelschappen gebruiken de plek als bouwplaats voor installaties of als plek om te verblijven als op festivals in Amsterdam wordt opgetreden.

Bij navraag van de SP bleek het stadsdeelbestuur van Amsterdam-Noord even verrast over de aanstaande ontruiming als de bewoners. Er zijn bij het stadsdeel geen nieuwe bouwplannen bekend. Stadsdeelvoorzitter Rob Post gaat, mede op verzoek van de SP, over de ontruiming in gesprek met de burgemeester. Peters: "Dit is een van die unieke rafelranden van de stad waar de kiem wordt gelegd voor allerlei bijzondere toneel-, film- en kunstprojecten. Amsterdam heeft dit soort plekken nodig om zijn creatieve karakter te behouden. Daarom mag dit terrein niet ontruimd worden om de komende jaren een zandvlakte te blijven!"

U bent hier