h

Nog steeds vergunningen omdat stadsdeel te laat is

1 mei 2012

Nog steeds vergunningen omdat stadsdeel te laat is

Stadsdeel Centrum is nog steeds te vaak te laat met het behandelen van een vergunning. Hierdoor wordt zo'n vergunning onherroepelijk 'van rechtswege' verleend, zonder dat daar een afgewogen beoordeling aan ten grondslag ligt. In 2011 ging het om 48 vergunningen, terwijl de SP hierover vorig jaar ook al aan de bel trok.

Al in 2008 beloofde het dagelijks bestuur er alles aan te doen om het verlenen van vergunningen van rechtswege in de toekomst tot een uiterst minimum te beperken. Begin 2011 bleek dat in het voorgaande jaar toch nog 11 vergunningen verleend moesten worden omdat de tijd die ervoor staat overschreden was. SP-fractievoorzitter Nelly Duijndam: "We zijn nu een jaar verder en nog steeds moeten er dergelijke vergunningen afgegeven worden.Het wordt eerder erger dan minder en in en na de vakantieperiode is er een enorme toename." Duijndam vindt dit onbegrijpelijk: "Elke willekeurige supermarkt kan in de vakanties voor voldoende personeel zorgen. Bovendien zitten er kwalijke zaken bij zoals samenvoegingen en splitsingen."

De SP stelde het probleem weer aan de orde in de deelraad. Duijndam: "We gaan door totdat het stadsdeel de organisatie zodanig op orde heeft dat er geen gedwongen vergunningen meer verleend zullen worden."

U bent hier