h

Stadsdeelvoorzitter houdt raad en bewoners Nieuwmarktbuurt voor de gek

15 mei 2012

Stadsdeelvoorzitter houdt raad en bewoners Nieuwmarktbuurt voor de gek

De SP-fractie is verbijsterd dat het stadsdeelbestuur al een week geleden de bestrating van de St. Antoniesbreestraat heeft aanbesteed. Dit terwijl stadsdeelvoorzitter Van Pinxteren twee weken geleden nog in een gesprek aangaf na te willen denken over het bewonersinitiatief voor patroonbestrating. SP-fractievoorzitter Nelly Duijndam is hierover erg ontevreden: "Van Pinxteren gaat niet alleen aan de wens van de raad voorbij, maar ook aan de wens van een grote groep bewoners."

Het bewonersinitiatief van de Nieuwmarktbuurt om de St. Antoniesbreestraat een bijzondere bestrating te geven heeft een lange geschiedenis. Al tien jaar lang is er door bewoners onder aanvoering van architect Hans Hagenbeek aan het plan gewerkt. Alhoewel het stadsdeelbestuur interesse toonde voor het plan, veranderde Van Pinxteren later van mening en legde ze de wens van de bewoners en de deelraad naast zich neer. Wel liet ze een optie open om er later nog over te beslissen. De SP en VVD grepen deze kans aan en maakten een plan om alsnog het bewonersinitiatief mogelijk te maken.

Nu blijkt dat terwijl de SP en VVD het plan in de commissie bespraken, Van Pinxteren al een andere weg had gekozen. Duijndam: "Op deze manier heeft de stadsdeelvoorzitter de raad en de bewoners stevig voor de gek gehouden. Hiermee is de kans de St. Antoniesbreestraat de uitstraling te geven die het historisch en stedenbouwkundig verdient verkeken." De SP zal hierover samen met de VVD binnenkort vragen stellen aan het dagelijks bestuur.

U bent hier