h

Help arbeidsgehandicapten aan het werk

27 juni 2012

Help arbeidsgehandicapten aan het werk

De SP roept het stadsdeelbestuur in West op om werk te maken van de stedelijke richtlijn dat 5 procent van het personeel dat in dienst wordt genomen, arbeidsgehandicapt is. Indiener van het voorstel, SP-deelraadslid Gabi Choma: "Vier jaar geleden hebben we er samen met de PvdA en GroenLinks in de gemeenteraad voor gezorgd dat deze mensen zo meer kans op werk krijgen. Het wordt tijd dat we dat nu ook in West gaan doen." Een voorstel van de SP en GroenLinks hierover werd door een meerderheid van de deelraad aangenomen.

Stadsdeel West scoorde steevast onder het streefcijfer van vijf procent. Tot nu toe kwam de teller niet verder van 2,4 procent. Het streefcijfer is in 2008 ingesteld omdat van de WAO'ers met een herkeuring en de verplichting weer aan het werk te gaan, slechts n op de twintig daadwerkelijk een baan vindt. Volgens de SP is dit aantal veel te laag en moet er meer gedaan worden om de positie van arbeidsgehandicapten te verbeteren.

De SP is blij dat het stadsdeel andere bedrijven het goede voorbeeld gaat geven door deze mensen meer kansen te bieden op een baan. Choma: "Het is goed dat dit voorstel nu is aangenomen. Werkgevers zijn vaak nog te terughoudend om mensen met een arbeidshandicap aan te nemen. Het stadsdeel kan deze mensen een kans geven zichzelf te bewijzen, want van aan de kant blijven staan wordt niemand vrolijk."

U bent hier