h

Marktkramen pas na augustus 2013 weer veilig

30 juni 2012

Marktkramen pas na augustus 2013 weer veilig

De SP heeft opheldering gevraagd over de gang van zaken rond de contracten van de kramenzetters. Dit naar aanleiding van de enquête, die de SP hield onder de marktkooplui van de biologische versmarkt op de Nieuwmarkt. Helaas zal het nog lang duren voor de marktkramen weer veilig zijn.

Het contract met de huidige kramenzetter op zaterdagmarkt van de Nieuwmarkt loopt 1 augustus 2013 af. Voor de andere markten in het centrum geldt een jaarlijkse stilzwijgende verlenging. Duo-deelraadslid Bart Uitdenbogaart vindt het onbegrijpelijk dat het allemaal zo lang moet duren: "Al in 1998 is geconstateerd dat de kwaliteit van de kramen ondeugdelijk was."

Nu duidelijk is dat het huidige contract op 1 augustus 2013 afloopt hebben we goede hoop dat de kramen vanaf die datum goed en vooral veilig zullen zijn. Uitdenbogaart: "We hopen dat dan ook de intimidatie door de kramenzetter tegenover de marktlieden waarvan regelmatig sprake is tot het verleden behoort." Tot die tijd rest de kooplui niets anders dan een klacht indienen bij het stadsdeel of aangifte doen bij de politie als zij onheus behandeld worden.

U bent hier