h

OpSPraak: Blijft zorg verzekerd?

24 juni 2012

OpSPraak: Blijft zorg verzekerd?

Het goede nieuws: zorg blijft verzekerd. Het slechte nieuws: de kloof tussen (Haagse) beleidsmakers en de praktijk groeit, de macht van de markt neemt toe, zorgverzekeraars selecteren patiënten en zorgmanagers krijgen topsalarissen waardoor het geld niet terecht komt bij hulpbehoevenden. Genoeg om over door te praten tijdens politiek café opSPraak vrijdag.

Aan het woord kwamen SP-Tweede Kamerlid Renske Leijten en Herman Klein Tiessink van Cliëntenbelang Amsterdam, een instantie die de belangen van kwetsbare groepen behartigt. Leijten stak een tirade af tegen het verwerpelijke beleid van minister Schippers van Volksgezondheid. Met haar wetsvoorstel Winstuitkering Zorg stond ze klaar om ziekenhuizen in handen van aandeelhouders te geven. Terwijl er door fusies nu al streekziekenhuizen verdwijnen. "Schippers vindt dat mensen kostenbewust moeten leven. Zieke mensen gaan zich overbodig voelen," aldus Leijten. Klein Tiessink vult aan: "Over ouderen wordt tegenwoordig gesproken als kostenpost."

Renske Leijten en Herman Klein Tiessink
V.l.n.r.: Renske Leijten, Herman Klein Tiessink en gespreksleider André Meijler

De zorgverzekeraars zijn volgens Leijten evenmin van onbesproken gedrag. Als monopolist hebben ze teveel zeggenschap: "Ze proberen de acceptatieplicht te omzeilen en zien AWBZ-patiënten als verliesgevend." Het liefst zou ze de marktwerking terugdraaien door regionaal zorg in te kopen en afspraken te maken met de zorgpartijen. In Amsterdam zou ze (te) grote organisaties als Cordaan en Osira willen ontdoen van managers en financieren per locatie. 

Klein Tiessink constateert dat het personeel veranderingsmoe is. De voortdurende wijziging van regelgeving en verschraling – bijvoorbeeld de bezuiniging op voedingsdeskundigen - heeft een negatief effect op het leefklimaat in zorginstellingen. Leijten vult aan: ook hier heeft het marktdenken toegeslagen. De aandacht van voedingsdeskundigen voor de cliënten valt niet onder de kop productie. Doordat zorginstellingen repercussies nemen tegen mondig personeel is er een angstcultuur ontstaan. Sowieso zijn teveel managers schadelijk, daar veel geld voor de zorg in de top blijft hangen. Als het aan Leijten ligt, wordt deze hele laag eruit gesneden en komen specialisten weer gewoon in loondienst.

U bent hier